FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारी

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, July 22, 2024 - 17:59
Invitation for Bid First date of publication: 7th of Shrawan, 2081 (22nd of July, 2024) PDF icon सूचना Monday, July 22, 2024 - 10:04
मेसिनरी उपकरण तथा सवारी साधनहरुको परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, July 21, 2024 - 19:13
सूची दर्ता तथा मौजुदा सूचीमा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । Image icon सूची दर्ता तथा मौजुदा सूचीमा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । Friday, July 19, 2024 - 13:22
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दरभाउ-पत्र आह्वानकव सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०४/०४) PDF icon आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दरभाउ-पत्र आह्वानकव सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०४/०४) Thursday, July 18, 2024 - 20:07
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०४/०४) PDF icon आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०४/०४) Thursday, July 18, 2024 - 20:05
करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Tuesday, July 16, 2024 - 14:55
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । (प्राथमिक तह) Image icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । (प्राथमिक तह) Sunday, July 7, 2024 - 17:58
रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । Image icon रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । Friday, July 5, 2024 - 18:04
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना! (प्रथम पटक प्रकाशन मिति२०८१/०३/१८) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:31
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना! (प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०८१/०३/१८) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:28
Invitation for Bid First date of publication: 2nd of July, 2024 (18th of Asar, 2081) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:24
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (विज्ञापन नं १८।८०।०८१ नि.मा तृतीय/राहत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Image icon विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (विज्ञापन नं १८।८०।०८१ नि.मा तृतीय/राहत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Friday, June 28, 2024 - 18:57
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (विज्ञापन नं १९।०८०।०८१, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Image icon विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (विज्ञापन नं १९।०८०।०८१, प्रा.वि तृतीय शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Friday, June 28, 2024 - 18:55
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना Monday, June 24, 2024 - 17:10
तह बृद्धि तथा बढुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । Image icon तह बृद्धि तथा बढुवाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । Friday, June 21, 2024 - 15:20
चक्रिय बीउपुँजी नगद र वस्तुगत अनुदानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना !!! Image icon चक्रिय बीउपुँजी नगद र वस्तुगत अनुदानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना !!! Friday, June 14, 2024 - 11:33
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुका लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना । Image icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुका लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना.jpg Tuesday, June 11, 2024 - 13:16
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । (प्राथमिक तह/रत्‍न सुधार आ.वि ) PDF icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । (प्राथमिक तह/रत्‍न सुधार आ.वि ) Sunday, June 9, 2024 - 17:10
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना । (नि.मा तह/ अंग्रेजी विषय /मेची मा.वि ) PDF icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना (नि.मा तह/मेची मा.वि ) Sunday, June 9, 2024 - 17:07
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना Image icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना Wednesday, June 5, 2024 - 17:05
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।। PDF icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।। Wednesday, June 5, 2024 - 13:47
रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।। PDF icon रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।। Sunday, June 2, 2024 - 13:23
नगर क्षेत्र भित्र रहेका सङ्घ/ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना। PDF icon नगर क्षेत्र भित्र रहेका सङ्घ/ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूका लागि अत्यन् Wednesday, May 22, 2024 - 13:33
शोक विदा सम्बन्धी सूचना PDF icon शोक विदा सम्बन्धी सूचना Tuesday, May 21, 2024 - 19:44
रोलर अपरेटर पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! Image icon रोलर अपरेटर पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! Monday, May 20, 2024 - 17:53
प्रारम्भिक सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Image icon प्रारम्भिक सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Thursday, May 16, 2024 - 17:30
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।२७ गते) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Thursday, May 9, 2024 - 12:05
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) PDF icon विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Wednesday, May 8, 2024 - 17:25
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 7th of May, 2024 (25th of Baisakh, 2081) PDF icon Re-Invitation for Bid Second date of publication: 7th of May, 2024 (25th of Baisakh, 2081) Tuesday, May 7, 2024 - 17:19
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, April 29, 2024 - 17:12
Invitation for Bid First date of publication: 13th of Baisakh, 2081 (25th of April, 2024) PDF icon सूचना Thursday, April 25, 2024 - 12:08
लाभग्राहीहरूको सूची प्रकाशन PDF icon लाभग्राहीहरूको सूची प्रकाशन, PDF icon लाभग्राहीहरूको सूची प्रकाशन Sunday, April 21, 2024 - 17:15
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह । Image icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह । Thursday, April 11, 2024 - 12:39
उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना Image icon उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना Thursday, April 11, 2024 - 12:37
शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । Monday, April 8, 2024 - 13:46
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।, File पुष्ष प्रबर्द्धन कार्यक्रमको संक्षिप्त व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा र प्रतिबद्दता पत्र Thursday, April 4, 2024 - 18:15
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । Wednesday, April 3, 2024 - 17:49
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना Wednesday, April 3, 2024 - 11:44
तीन पाङ्ग्रे सवारी नवीकरण सम्बन्धी सूचना PDF icon तीन पाङ्ग्रे सवारी नवीकरण सम्बन्धी सूचना Tuesday, April 2, 2024 - 11:48
Invitation for Bid First date of publication: 31st of March, 2024 (18th of Chaitra, 2080) PDF icon सूचना Sunday, March 31, 2024 - 11:54
सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना Friday, March 29, 2024 - 16:13
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम) PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम) Friday, March 29, 2024 - 14:57
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१४) PDF icon सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१४) Wednesday, March 27, 2024 - 18:47
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१०) PDF icon सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१० गते) Monday, March 25, 2024 - 19:05
दाबि विरोध सम्बन्धी सूचना PDF icon दाबि विरोध सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 19, 2024 - 17:32
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । Monday, March 18, 2024 - 18:04
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Thursday, March 14, 2024 - 17:03
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।३०) PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।३०) Wednesday, March 13, 2024 - 15:38
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 18th of Falgun, 2080 (01st of March, 2024) PDF icon सूचना Tuesday, March 5, 2024 - 10:08
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/११/१८) PDF icon सूचना Tuesday, March 5, 2024 - 10:05
कृषि एम्बुलेन्स संचालनका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०८०।११।१७ PDF icon सूचना Thursday, February 29, 2024 - 17:59
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (वि.नं १०/०८०/०८१, नि.मा/तृतीय/राहत, गणित/विज्ञान विषय) Image icon विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (वि.नं १०/०८०/०८१, नि.मा/तृतीय/राहत, गणित/विज्ञान विषय) Monday, February 26, 2024 - 15:47
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/११/१०) PDF icon सूचना Friday, February 23, 2024 - 11:02
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 10th of Falgun, 2080 (22nd of February 2024) PDF icon सूचना Friday, February 23, 2024 - 10:58
2080 माघ महिनासम्मको वित्तीय विवरण PDF icon 2080 माघ महिनासम्मको वित्तीय विवरण Wednesday, February 21, 2024 - 11:14
EBPS प्रणाली सम्बन्धी सूचना PDF icon EBPS प्रणाली सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 14, 2024 - 11:49
पुराना जिन्सी सामग्रीहरू लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना Image icon पुराना जिन्सी सामग्रीहरू लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना Tuesday, February 13, 2024 - 15:49
Invitation/Re-Invitation for Bid First/Second date of publication: 21st of Magh, 2080 (4th of February 2024) PDF icon सूचना Sunday, February 4, 2024 - 07:27
शोक विदा सम्बन्धी सूचना PDF icon शोक विदा सम्बन्धी सूचना Wednesday, January 31, 2024 - 20:18
Invitation for Bid First date of publication: 23rd of January, 2024 (9th of Magh, 2080) PDF icon सूचना Tuesday, January 23, 2024 - 11:43
Request for Expression of Interest (EoI) for Short-listing of Training Providers (TPs) PDF icon सूचना Tuesday, January 23, 2024 - 11:42
सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०८/०८०/८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०८/०८०/८१) Sunday, January 21, 2024 - 17:45
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, January 17, 2024 - 17:03
२०८० पौष मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण, खर्चको फाँटवारी र आर्थिक विवरण PDF icon खर्चको फाँटवारी पौष.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण पौष.pdf, PDF icon आर्थिक विवरण पौष.pdf Wednesday, January 17, 2024 - 16:58
Invitation/Re-Invitation for Bid Second date of publication: (26th of Poush, 2080 ) PDF icon सूचना Sunday, January 14, 2024 - 10:29
Invitation for Bid First date of publication: 11 th of January, 2024 (26 th of Poush, 2080) PDF icon सूचना Sunday, January 14, 2024 - 10:27
लम्की रोगबाट मृत्यु भएका चौपायाहरुलाई राहत बितरण सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Monday, January 8, 2024 - 15:22
सिफारिस सम्बन्धी सुचना (विज्ञापन नं. प्र. ०७/०८०/८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सुचना (विज्ञापन नं. प्र. ०७/०८०/८१) Wednesday, January 3, 2024 - 18:35
Invitation for Bids(2080/10/16) PDF icon सूचना Monday, January 1, 2024 - 12:57
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना Wednesday, December 27, 2023 - 19:43
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०८/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०८/०८०/८१) Sunday, December 24, 2023 - 18:00
मंसिर महिनासम्मको आर्थिक विवरण, आयव्यय विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आर्थिक विवरण.pdf, PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण.pdf Sunday, December 24, 2023 - 13:59
सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०६/०८०/८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०६/०८०/८१) Friday, December 22, 2023 - 17:55
Re-Invitation - Second date of publication: 6th of Poush, 2080 (22nd of December, 2023) PDF icon Re-Invitation Second date of publication: 6th of Poush, 2080 (22nd of December, 2023) Friday, December 22, 2023 - 16:13
Invitation for bids SQ phase 2(2nd poush 2080) PDF icon सूचना Thursday, December 21, 2023 - 16:27
Letter of Re-Invitation PDF icon Letter of Re-Invitation Tuesday, December 19, 2023 - 16:02
Invitation/ Re-Invitation for Bid PDF icon Invitation/ Re-Invitation for Bid Monday, December 18, 2023 - 15:58
परीक्षा सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र. ०६/०८०/८१) PDF icon परीक्षा सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र. ०६/०८०/८१) Sunday, December 17, 2023 - 17:30
प्राथमिक तह करार शिक्षकको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon प्राथमिक तह करार शिक्षकको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । Sunday, December 17, 2023 - 14:29
स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ! PDF icon स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ! Friday, December 15, 2023 - 16:14
करार शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) PDF icon मा.वि द्वितीय करार शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा) Wednesday, December 13, 2023 - 16:20
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०७/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०७/०८०/८१) Friday, December 8, 2023 - 17:18
Re-Invitation for Bid First date of publication: 22th of Mangshir, 2080 (8th of December, 2023) PDF icon सूचना Friday, December 8, 2023 - 16:06
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना Thursday, November 30, 2023 - 16:03
Request for Expression of Interest (EoI) PDF icon Request for Expression of Interest (EoI) Tuesday, November 28, 2023 - 16:01
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०६/०८०/८१) PDF icon 20231127165754.pdf Monday, November 27, 2023 - 17:03
शोक प्रस्ताव PDF icon शोक प्रस्ताव Friday, November 10, 2023 - 12:58
सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना Thursday, November 9, 2023 - 16:08
प्राथमिक तृतीय करार शिक्षकको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी करार शिक्षकको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Wednesday, November 8, 2023 - 15:29
आश्विन महिनासम्मको आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon खर्चको फाटवारी आश्विन.pdf, PDF icon आर्थिक विवरण आश्विन.pdf Sunday, November 5, 2023 - 16:01
प्रथम त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन (०८०/८१) PDF icon प्रथम त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन (०८०/८१) Monday, October 30, 2023 - 15:40
निम्‍न माध्यमिक तृतीय करार (गणित/विज्ञान) विषयको शिक्षकको पुन: विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon पुन: विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Monday, October 16, 2023 - 14:39
ट्रली व्यवसाय परिवर्तनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना ! Image icon ट्रली व्यवसाय परिवर्तनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना ! Sunday, October 8, 2023 - 13:20
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०५/०८०/८१) (दोस्रो पटक प्रकाशित) Image icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०५/०८०/८१) (दोस्रो पटक प्रकाशित) Friday, October 6, 2023 - 14:03
सवारी पार्किङ सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, October 5, 2023 - 16:40
Invitation for Bid First date of publication: 4th of October, 2023 (17th of Ashwin, 2080) PDF icon सूचना Wednesday, October 4, 2023 - 12:28
सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना PDF icon सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना Monday, October 2, 2023 - 17:33
सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१) Thursday, September 28, 2023 - 21:52
बार्षिक प्रतिबेदन २०७९।०८० PDF icon Report Wednesday, September 27, 2023 - 12:07
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना Thursday, September 21, 2023 - 16:34
परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा। (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१) PDF icon परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा। (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१), PDF icon प्रदेश लोक सेवा आयोग, कोशी प्रदेश, स्थानीय सरकारी सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको पाठ्यक्रमको ढाँचा Thursday, September 21, 2023 - 16:30
मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित परामर्श सेवासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 16:19
Invitation for Bid First date of publication: 29nd of Bhadra, 2080 (15th of September, 2023) PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 11:34
आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०५/२९) PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 11:33
स्टाफ नर्स तथा ल्याव असिष्टेण्टको परीक्षा मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, September 13, 2023 - 14:31
घर अभिलेखीकरणको लागि घर नक्सा तयारी गर्दा लाग्ने दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon घर अभिलेखीकरणको लागि घर नक्सा तयारी गर्दा लाग्ने दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Wednesday, September 13, 2023 - 13:40
घर अभिलेखीकरणको लागी घर नक्सा तयारी गर्दा लाग्ने दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Wednesday, September 13, 2023 - 13:31
परीक्षा सम्बन्धी सूचना । Image icon परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।, PDF icon स्टाफ नर्सको पाठ्यक्रम, PDF icon ल्याब असिष्टेन्टको पाठ्यक्रम Monday, September 11, 2023 - 21:23
स्टाफ नर्स र ल्याव असिष्टेण्टको परीक्षा सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, September 11, 2023 - 18:45
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०५/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०५/०८०/८१) Friday, September 8, 2023 - 16:27
विज्ञापन सच्याइएको सम्बन्धी सूचना। PDF icon विज्ञापन सच्याइएको सम्बन्धी सूचना। Tuesday, September 5, 2023 - 17:03
करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०४/०८०/८१) Monday, September 4, 2023 - 17:52
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा परीक्षण PDF icon Report Tuesday, August 29, 2023 - 14:46
सिफारिस सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०१/०८०/०८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०१/०८०/०८१) Sunday, August 20, 2023 - 17:09
सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! (वि.नं. प्र.०३/०८०/८१) PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! (वि.नं. प्र.०३/०८०/८१) Friday, August 18, 2023 - 17:49
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची एवम् परीक्षा सम्बन्धी सूचना (प्र.०१/०८०/०८१) PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची एवम् परीक्षा सम्बन्धी सूचना (प्र.०१/०८०/०८१) Wednesday, August 16, 2023 - 14:11
आ.व. ०८०।८१ र ०८१।८२ को लागि आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०४/३१) PDF icon सूचना Wednesday, August 16, 2023 - 10:34
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना। (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/३०) Tuesday, August 15, 2023 - 11:21
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०३/०८०/८१) PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना (वि.नं. प्र.०३/०८०/८१), PDF icon कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको कृषि अधिकृत (छैठौँ तह) को स्थानीय सरकारी सेवाको पाठ्यक्रम Monday, August 14, 2023 - 14:46
विज्ञप्ति PDF icon विज्ञप्ति Sunday, August 13, 2023 - 16:42
विज्ञान विषय माध्यमिक तृतीय/राहत करार शिक्षक पदको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना । Image icon विज्ञान विषय माध्यमिक तृतीय/राहत करार शिक्षक पदको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना । Sunday, August 13, 2023 - 11:41
सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना Friday, August 11, 2023 - 16:07
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 8, 2023 - 16:35
सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना Friday, August 4, 2023 - 16:42
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०४।१८) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:43
Invitation for Bid First date of publication: 18nd of Shrawan, 2080 (3rd of August, 2023) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:42
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/१९) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:41
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०३/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०३/०८०/८१), PDF icon पाठ्यक्रम Friday, July 28, 2023 - 16:03
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०१/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (विज्ञापन नं. प्र.०१/०८०/८१) Friday, July 28, 2023 - 13:02
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/१२) Friday, July 28, 2023 - 09:57
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon विज्ञापन प्रकाशन Thursday, July 27, 2023 - 16:26
सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. ०७९/८० को असार मसान्तसम्मको खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण र आयव्ययको विवरण PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. ०७९/८० को असार मसान्तसम्मको खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण र आयव्ययको विवरण Wednesday, July 26, 2023 - 13:45
आ.व. ०७९/८० को आय व्यय विवरण सम्बन्धमा PDF icon आ.व. ०७९/८० को आय व्यय विवरण सम्बन्धमा Tuesday, July 25, 2023 - 13:48
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (विज्ञापन नं. प्र.०२/०८०/८१) PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (विज्ञापन नं. प्र.०२/०८०/८१) Thursday, July 20, 2023 - 17:05
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/०३) PDF icon सूचना Wednesday, July 19, 2023 - 11:37
सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! Sunday, July 16, 2023 - 19:25
विज्ञप्ति PDF icon विज्ञप्ति Sunday, July 16, 2023 - 15:13
करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, July 14, 2023 - 10:51
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना Monday, July 10, 2023 - 16:41
तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको कागजात अध्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको कागजात अध्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना Monday, July 10, 2023 - 14:29
विज्ञापन प्रकान गरिएको सम्बन्धमा Image icon विज्ञापन प्रकाशन Sunday, July 9, 2023 - 13:24
दमकल सेवा बन्द हुने बारेको सूचना ! PDF icon दमकल सेवा बन्द हुने बारेको सूचना ! Monday, July 3, 2023 - 15:01
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०३/१८) PDF icon सूचना Monday, July 3, 2023 - 10:17
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०३/१८) PDF icon सूचना Monday, July 3, 2023 - 10:16
जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी PDF icon जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी Tuesday, June 20, 2023 - 16:04
Re-Invitation for Bid First date of publication: 30th of Jestha, 2080 (13th of May, 2023) PDF icon सूचना Tuesday, June 13, 2023 - 07:39
सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना Sunday, June 11, 2023 - 19:29
लिखित परीक्षाको नतिजा र प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।। Image icon लिखित परीक्षाको नतिजा र प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।। Friday, June 9, 2023 - 19:20
करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना PDF icon करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना Wednesday, June 7, 2023 - 19:17
परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon परीक्षा सम्बन्धी सूचना Monday, June 5, 2023 - 18:44
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०२/१४) PDF icon सूचना Sunday, May 28, 2023 - 15:57
Re-Invitation/Invitation for Bid First date of publication: 14th of Jestha, 2080 (28th of May, 2023) PDF icon Re-Invitation/Invitation for Bid First date of publication: 14th of Jestha, 2080 (28th of May, 2023) Sunday, May 28, 2023 - 15:25
आ.व. ०७९/८० को बैशाखसम्मको आय व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आ.व. ०७९/८० को बैशाखसम्मको आय व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी Sunday, May 21, 2023 - 13:56
परीक्षा स्थगित भएको सूचना PDF icon परीक्षा स्थगित भएको सूचना Saturday, May 20, 2023 - 12:42
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना Thursday, May 18, 2023 - 17:00
अ.न.मि र हे.अ. पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon अ.न.मि र हे.अ. पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना Tuesday, May 9, 2023 - 17:18
विज्ञप्ति PDF icon विज्ञप्ति Monday, May 8, 2023 - 19:27
लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! PDF icon लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! Monday, May 8, 2023 - 12:37
अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना Sunday, May 7, 2023 - 18:54
करार नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा। PDF icon विज्ञापन प्रकाशन Sunday, May 7, 2023 - 00:00
लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! PDF icon लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! Friday, April 28, 2023 - 12:17
नगर क्षेत्र भित्र रहेका सङ्घ,संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना । PDF icon नगर क्षेत्र भित्र रहेका सङ्घ,संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूका लागि अत्यन्त Thursday, April 27, 2023 - 19:54
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Baishakh, 2080 (27th of April, 2023) PDF icon सूचना Thursday, April 27, 2023 - 16:28
लम्पि स्किन डिजिज सम्बन्धी जरुरी सूचना PDF icon लम्पि स्किन डिजिज सम्बन्धी जरुरी सूचना Tuesday, April 25, 2023 - 13:25
Re-Invitation for Bid First date of publication: 25th of April, 2023 (12th of Baishakh, 2080) PDF icon सूचना Tuesday, April 25, 2023 - 10:29
पुस्तकालय सहायक पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।।। Image icon पुस्तकालय सहायक पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।।। Sunday, April 23, 2023 - 19:55
पारिवारिक परामर्शकर्ता, रोजगार परामर्शकर्ता र सामाजिक परिचालक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Image icon पारिवारिक परामर्शकर्ता, रोजगार परामर्शकर्ता र सामाजिक परिचालक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना, PDF icon पाठ्यक्रम(syllabus) Friday, April 21, 2023 - 13:16
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 6th of Baishakh, 2080 (19th of April, 2023) PDF icon सूचना Wednesday, April 19, 2023 - 10:05
बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा PDF icon बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा Thursday, April 13, 2023 - 17:32
सवारी पार्किङ्ग सम्बन्धी सूचना PDF icon सवारी पार्किङ्ग सम्बन्धी सूचना Thursday, April 13, 2023 - 17:15
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Thursday, April 13, 2023 - 17:13
सवारी भाडादर लागु गर्ने सम्बन्धमा PDF icon सूचना Thursday, April 13, 2023 - 13:27
अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना PDF icon अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना Friday, April 7, 2023 - 19:06
डकर्मी (Mason) तालिमका लागि आवेदन दिने बारे सूचना । Image icon डकर्मी (Mason) तालिमका लागि आवेदन दिने बारे सूचना । Thursday, April 6, 2023 - 18:13
पदस्थापन पत्र बुझ्ने तथा स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना Image icon पदस्थापन सूचना.jpg Wednesday, April 5, 2023 - 18:22
Invitation for Bid First date of publication: 5th of April, 2023 (22nd of Chaitra, 2079) PDF icon सूचना Wednesday, April 5, 2023 - 17:55
सहभागीता सम्बन्धमा Image icon सहभागीता सम्बन्धमा.jpg Wednesday, April 5, 2023 - 15:00
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Tuesday, March 28, 2023 - 10:55
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Chaitra, 2079 (28th of March, 2023) PDF icon सूचना Tuesday, March 28, 2023 - 09:56
पुस्तकालय सहायक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon पुस्तकालय सहायक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, March 24, 2023 - 16:15
Invitation for Bid First date of publication: 22nd of March, 2023 (8th of Chaitra, 2079) PDF icon सूचना Thursday, March 23, 2023 - 13:00
प्राविधिक कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon प्राविधिक कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Friday, March 17, 2023 - 16:54
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन Wednesday, March 15, 2023 - 14:59
फाल्गुण महिना सम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon फाल्गुण महिना सम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी Wednesday, March 15, 2023 - 14:58
ब्याक हो लोडर अपरेटर पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! PDF icon ब्याक हो लोडर अपरेटर पदको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! Wednesday, March 8, 2023 - 17:12
सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुराेध।। Image icon सूचना Tuesday, March 7, 2023 - 14:28
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना!!!! Image icon सूचना Sunday, March 5, 2023 - 16:42
ब्याक हो लोडरको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Sunday, March 5, 2023 - 16:15
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 211st of Falgun, 2079 (5th of March, 2023) PDF icon सूचना Sunday, March 5, 2023 - 09:38
सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना Friday, March 3, 2023 - 14:54
निर्मित घर/ भवन/ संरचनाहरूको अभिवेखीकरण सम्बन्धी सूचना PDF icon निर्मित घर/ भवन/ संरचनाहरूको अभिवेखीकरण सम्बन्धी सूचना Friday, March 3, 2023 - 13:38
मतदाता नामावली अद्यावधिक(दावी विरोध समेत) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना!!!! Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, February 26, 2023 - 14:22
सिफारिस सम्बन्धी सूचना PDF icon सिफारिस सम्बन्धी सूचना Sunday, February 19, 2023 - 14:42
आ.व. ०७९/०८० को माघ महिना सम्मको आय-व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आ.व. ०७९/०८० को माघ महिना सम्मको आय-व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी Friday, February 17, 2023 - 13:34
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Friday, February 17, 2023 - 10:45
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 04th of Falgun, 2079 (16th of February, 2023 PDF icon सूचना Thursday, February 16, 2023 - 10:49
ब्याक हो लोडर अपरेटर करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon ब्याक हो लोडर अपरेटर करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 15, 2023 - 18:26
५०% अनुदानमा माछा भुरा वितरण सम्बन्धी सूचना PDF icon ५०% अनुदानमा माछा भुरा वितरण सम्बन्धी सूचना Wednesday, February 15, 2023 - 10:47
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP Sunday, February 12, 2023 - 16:40
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP Sunday, February 12, 2023 - 16:39
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Friday, February 10, 2023 - 00:00
सडक क्षेत्राधिकारभित्रको संरचना हटाउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना PDF icon सडक क्षेत्राधिकारभित्रको संरचना हटाउने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना Monday, February 6, 2023 - 19:53
विज्ञापन संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon ज्योति मा.वि.jpg Monday, February 6, 2023 - 15:55
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Image icon बाली र विज्ञान.jpg Monday, February 6, 2023 - 15:54
करार सेवामा स्वयं सेवक शिक्षकको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा PDF icon विज्ञापन बाल शिक्षक.pdf Monday, February 6, 2023 - 15:46
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको बिबरण PDF icon भत्ता लाभग्राही.pdf Friday, February 3, 2023 - 17:11
परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Friday, February 3, 2023 - 11:15
विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Image icon विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Thursday, February 2, 2023 - 11:25
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Sunday, January 29, 2023 - 17:56
ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/०७) PDF icon सूचना Saturday, January 21, 2023 - 08:23
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना Image icon करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना Wednesday, January 18, 2023 - 16:34
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना Image icon करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना Wednesday, January 18, 2023 - 16:34
Invitation for Bid First date of publication: 10th of January, 2023 (26th of Poush, 2079) PDF icon सूचना Tuesday, January 10, 2023 - 15:57
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Friday, December 30, 2022 - 00:00
किसान सूचीकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना Image icon किसान सूचीकरण सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना Tuesday, December 27, 2022 - 16:56
स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना PDF icon स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना Tuesday, December 27, 2022 - 13:06
रिटर्नी स्वयंसेवकको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना!!!!!! Image icon सूचना Friday, December 23, 2022 - 16:45
किसान सूचिकरण सहजकर्ताको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सुचना Image icon किसान सूचिकरण सहजकर्ताको अन्तरवार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सुचना Wednesday, December 21, 2022 - 17:27
रिटर्नि स्वयंसेवकको परीक्षाको सूचना Image icon सूचना Friday, December 16, 2022 - 10:45
किसान सूचीकरण सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon किसान सूचीकरण सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Monday, December 5, 2022 - 16:58
सूचना Image icon सूचना Sunday, December 4, 2022 - 15:03
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/१०) PDF icon सूचना Sunday, November 27, 2022 - 10:59
रिटर्नी स्वयम् सेवकको करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Wednesday, November 23, 2022 - 16:48
पशु चिकित्सकको करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Wednesday, November 23, 2022 - 16:32
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:15
Invitation for Bid First date of publication: 18th of November, 2022 (2nd of Mangshir, 2079) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:14
Invitation for Bid First date of publication: 2nd of Mangsir, 2079 (18th of November, 2022) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:12
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०७/२५) PDF icon सूचना Monday, November 14, 2022 - 11:03
Invitation for Bid First date of publication: 11th of November, 2022 (25th of Kartik, 2079) PDF icon सूचना Monday, November 14, 2022 - 11:01
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा खटिएका कर्मचारीहरूको अन्तिम सूची (संशोधन सहित) PDF icon प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा खटिएका कर्मचारीहरूको अन्तिम सूची (संशोधन सहित) Sunday, November 6, 2022 - 16:57
बिद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, November 1, 2022 - 15:22
आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण PDF icon आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण Sunday, October 23, 2022 - 14:36
Invitation for Bid First date of publication: 23rd of October, 2022 (6th of Kartik, 2079) PDF icon सूचना Sunday, October 23, 2022 - 10:06
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू संशोधन गरिएको बारे सूचना PDF icon बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू संशोधन गरिएको बारे सूचना Thursday, October 13, 2022 - 00:00
जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सूचना । PDF icon जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सूचना । Wednesday, October 12, 2022 - 11:06
सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।।। Image icon सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।।। Wednesday, October 12, 2022 - 11:00
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२५) PDF icon सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना . (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२५) Wednesday, October 12, 2022 - 10:58
Invitation for BID NCB Phase II(First date of publication: 30th of September, 2022 (14th of Ashwin, 2079)) PDF icon सूचना Friday, September 30, 2022 - 17:11
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९।०५।३०) PDF icon सूचना Friday, September 16, 2022 - 11:42
आ.व. ०७९/०८० को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । Image icon आ.व. ०७९/०८० को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । Sunday, September 4, 2022 - 16:17
पशु चिकित्सकको करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon पशु चिकित्सकको करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । Thursday, September 1, 2022 - 17:16
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना(कृषि सेवा शाखा) Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Wednesday, August 31, 2022 - 17:21
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना(पशु सेवा शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, August 30, 2022 - 12:09
Invitation for Bid First date of publication: 12th of Bhadra, 2079 (28th of August, 2022) PDF icon सूचना Sunday, August 28, 2022 - 15:46
मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ Thursday, August 25, 2022 - 00:00
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । Image icon रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । Wednesday, August 24, 2022 - 14:24
परामर्श सेवाका लागी प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Monday, August 22, 2022 - 16:58
निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धी सूचना र नामावली सूची जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको बारे । PDF icon निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धी सूचना र नामावली सूची जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको बारे । , PDF icon खर्च बुझाउने उम्मेद्वारको लागि, PDF icon निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाउनेका स्पष्टीकरण सूचना, PDF icon सूर्योदय नपा उम्मेदवार विवरण Thursday, August 18, 2022 - 17:24
बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०४।२६)साप्ताहिक हाटबजार ,डुङ्गा सयर,कन्याम,वडा नं २ सटर ,चमेना ग्रृह,अन्तु डाडा PDF icon सूचना, PDF icon सूचना Sunday, August 14, 2022 - 10:52
बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०४।२६)साप्ताहिक हाटबजार ,डुङ्गा सयर,कन्याम,वडा नं २ सटर ,चमेना ग्रृह,अन्तु डाडा PDF icon सूचना Thursday, August 11, 2022 - 17:11
सूचीकृत बेरोजगार ब्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना, PDF icon बेरोजगार स्वीकृत सूची २०७९_८० Monday, August 8, 2022 - 15:45
प्रारम्भिक याेग्यताक्रमकाे सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना!! Image icon सूचना Thursday, August 4, 2022 - 15:41
रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्याताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! Image icon रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्याताक्रमको सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना ! Wednesday, August 3, 2022 - 18:18
छुर्पी प्रवर्धन तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रमको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(पशु सेवा शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, August 2, 2022 - 11:49
पशु सेवा शाखाको गाई पकेट विकास कार्यक्रमको आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 2, 2022 - 11:47
साना सिचाई कार्यक्रम(SIP) बाट लाभान्वित किसानहरुलाई बजार मागमा आधारित गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन ,उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन तथा बजार पहुँचको व्यवस्थापन बारे क्षमता अभिबृद्धिको सूचना Image icon सूचना Friday, July 29, 2022 - 16:32
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन Friday, July 29, 2022 - 00:00
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना(रोजगार सहायक) Image icon IMG_20220711_0004-page-001.jpg, PDF icon पाठ्यक्रम(syllabus) Monday, July 11, 2022 - 12:31
आ.व.०७८/०७९ को भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा । PDF icon आ.व.०७८/०७९ को भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा । Wednesday, July 6, 2022 - 18:35
करारमा पदपूर्तिको सूचना!!!!!! Image icon सूचना, PDF icon पाठ्यक्रम, PDF icon पाठ्यक्रम Thursday, June 30, 2022 - 10:09
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०२।२७) PDF icon सूचना Friday, June 10, 2022 - 17:11
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०२/१८) PDF icon सूचना Wednesday, June 1, 2022 - 10:09
Re-Invitation for Bid PDF icon Re-Invitation for Bid Friday, May 27, 2022 - 12:46
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Monday, May 9, 2022 - 12:38
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन Tuesday, April 26, 2022 - 00:00
Invitation for Bids (First/Second date of publication: 9th of Baisakh, 2079 (22nd of April, 2022)) PDF icon सूचना Saturday, April 23, 2022 - 06:42
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 18th of April, 2022 (5th of Baisakh, 2079) PDF icon सूचना Tuesday, April 19, 2022 - 06:31
घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन हुने सम्बन्धमा । Image icon घटना दर्ता सप्ताह Tuesday, April 5, 2022 - 18:27
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Chaitra, 2078 (28th of March, 2022) PDF icon सूचना Monday, March 28, 2022 - 07:16
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१२/०९) PDF icon सूचना Wednesday, March 23, 2022 - 11:11
बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 15, 2022 - 13:45
Invitation for Bid (30th Falgun 2078) PDF icon Invitation for Bid Monday, March 14, 2022 - 12:19
रोजगार सहायकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!!!! Image icon सूचना, PDF icon पाठ्यक्रम(syllabus), PDF icon रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड Thursday, February 10, 2022 - 13:18
टायर आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Image icon notice.jpg Sunday, February 6, 2022 - 18:37
परिक्षा सञ्चालन हुने बारेको सूचना । Image icon परिक्षा सञ्चालन बारेको सूचना । Sunday, February 6, 2022 - 15:04
बिबरण संकलन गर्न छुट भएका भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Tuesday, February 1, 2022 - 14:08
सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन Monday, January 31, 2022 - 16:00
Invitation for Bid (10th Magh 2078) PDF icon invitation for bid (10th magh).pdf Monday, January 24, 2022 - 17:00
सूर्योदय नगरपालिका पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Monday, January 24, 2022 - 13:14
परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । PDF icon परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । Tuesday, January 4, 2022 - 14:04
स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना । PDF icon स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना । Sunday, January 2, 2022 - 12:34
निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेका आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गरी त्रुटी सच्याउने अवधि(DLP) भित्र निर्धारित समयभित्र मर्मत तथा सुधार गर्ने बारे । PDF icon आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार त्रुटी सच्याउने अवधि(DLP) बारे । Friday, December 31, 2021 - 12:16
निर्माणाधिन ठे.नं. SUMO/ILAM/NCB/WORKS 08/075/076/076/077/077/078/078/079 को बाँकी कार्य निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्ने बारेको ताकेता पत्र । PDF icon श्री मामा भान्जा निर्माण सेवा, त्रियुगा न.पा.११, उदयपुरलाई ताकेका बारेको पत्र Friday, December 31, 2021 - 11:20
परिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । Image icon परिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । Thursday, December 16, 2021 - 16:10
कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नगरपालिकाबाट स्वीकृत अन्तिम सूची विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना PDF icon कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नगरपालिकाबाट स्वीकृत अन्तिम सूची Wednesday, December 15, 2021 - 15:04
स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट भौतिक पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरुको काम गराउने सम्बन्धमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित ५८ औं प्रतिवेदनको सुझाउ कार्यान्वयन गर्ने बारे । PDF icon स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट भौतिक पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरुको काम गराउने सम्बन्धमा Monday, December 13, 2021 - 14:45
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति सम्बन्धि सूचना Image icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति सम्बन्धि सूचना Sunday, December 12, 2021 - 14:35
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति सम्बन्धि सूचना Image icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति सम्बन्धि सूचना Sunday, December 12, 2021 - 14:35
मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित परामर्श सेवाको लागि दर्ता सूचीकृत कागजहरु सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना Image icon मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित परामर्श सेवाको लागि दर्ता सूचीकृत कागजहरु सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना Sunday, December 12, 2021 - 11:28
कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण PDF icon कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण Sunday, December 5, 2021 - 17:04
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८।०७।२३) PDF icon सूचना Tuesday, November 9, 2021 - 16:21
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धी सूचना(पशु सेवा शाखा) Image icon सूचना Sunday, October 31, 2021 - 15:18
लागत साझेदारीमा छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निबेदन दर्ता दिने बारेको सूचना Image icon सूचना Sunday, October 31, 2021 - 15:14
Invitation for Bids(2077/06/25) Image icon सूचना Monday, October 11, 2021 - 12:43
MTMP PDF icon MTMP Tuesday, October 5, 2021 - 12:52
Invitation for Bid First date of publication: 1st of October, 2021 (15th of Ashwin, 2078) PDF icon सूचना Friday, October 1, 2021 - 15:57
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे Image icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 16:52
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)। PDF icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 09:08
ऐन संगालो Monday, September 27, 2021 - 09:05
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट Monday, September 27, 2021 - 09:02
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)।०४) PDF icon IMG_20210914_0027.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 10:14
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) Monday, September 13, 2021 - 11:34
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Monday, September 13, 2021 - 11:34
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२७) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना ।।। Sunday, September 12, 2021 - 16:24
बुद्ध मूर्तिको पेमा देखि तल्लो भागमा बुट्टा तथा रङरोकन गर्ने सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना PDF icon सूचना Thursday, September 9, 2021 - 10:14
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/०५/२०) Image icon सूचना Monday, September 6, 2021 - 09:56
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/१३) PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।। Sunday, August 29, 2021 - 16:07
सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने बैंकिङ्ग एवं वित्तीय सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना Image icon बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सूचना ।।। Sunday, August 29, 2021 - 15:24
Invitation for bids(2078-5-10) PDF icon सूचना Friday, August 27, 2021 - 10:29
दर भाउ पेश गर्ने बारेको पशु सेवा शाखाको सूचना!!!!! Image icon सूचना Tuesday, August 17, 2021 - 12:32
आ.व. ०७८।७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(२०७८।४।३१) PDF icon सूचना Sunday, August 15, 2021 - 12:01
दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।। Image icon सूचना Wednesday, August 4, 2021 - 15:54
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०४/१७) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 3, 2021 - 10:26
मोटर साइकल मर्मतको शिलबन्दी बोलपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, August 1, 2021 - 17:33
हेभी सवारी चालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना!!!!!! Image icon सूचना Sunday, July 25, 2021 - 17:07
Lab Technicians को परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Image icon परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Friday, July 23, 2021 - 10:04
ह्याभी सवारी चालकको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Image icon सवारी चालकको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Friday, July 23, 2021 - 10:03
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Image icon परिक्षा सञ्चालन हुेन सम्बन्धी सूचना Friday, July 23, 2021 - 10:02
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा Image icon सूचना Tuesday, July 20, 2021 - 13:27
२ रोपनी खाली जग्गा भाडामा दिन इच्छुक महानुभावहरुले दररेट समेत उल्लेख गरी ७ दिन भित्र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन Image icon सूचना Sunday, July 18, 2021 - 15:06
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८ Tuesday, June 29, 2021 - 15:27
बारुण यन्त्र सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Sunday, June 27, 2021 - 09:17
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/०३/०८) Image icon करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।, Image icon सर्बेक्षकको संसोधित सूचना Wednesday, June 23, 2021 - 09:59
सूनपा क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुलाई,सहकारी संघ संस्थाहरुलाई र सामाजिक एवं सामुदायिक संघ संस्थाहरुलाई आ.व. ०७८।०७९ को कार्यक्रम तथा बजेट सूर्योदय नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Friday, June 18, 2021 - 13:57
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति 2078/02/31) Image icon सूचना सम्बन्धमा Wednesday, June 16, 2021 - 15:44
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बनधमा सूचना (प्रकाशित मिति 2078/0231) Image icon सूचना Wednesday, June 16, 2021 - 15:31
नवौं नगर सभा अधिवेशनको (बैठकको कार्यसूचि सहित) सूचना सम्बन्धमा । मिति २०७८/०२/३१ PDF icon नवौं नगर सभाको सूचना सम्बन्धमा । Monday, June 14, 2021 - 17:05
Re-Invitation for Bid Image icon Re-Invitation for Bid (31st of Jestha,2078 14th of june, 2021) Monday, June 14, 2021 - 15:51
मैथिली भाषाका आदिकवि विद्यापतिको पूर्ण कदको शालिक निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।२४) Image icon सूचना Tuesday, June 8, 2021 - 10:45
नवौं नगर सभा अधिबेशनको सूचना र बैठकको कार्यसूची Image icon कार्यसूची, Image icon सूचना Sunday, June 6, 2021 - 21:11
Invitation for Bid, 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:22
Re-Invitation for Bid 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी दरभाउपत्र पून आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०२।०४) PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
सच्याई संशोधन गरिएको जरुरी सूचना ।(प्रकाशित मिति २०७८/०१/२१) PDF icon सूचना Tuesday, May 4, 2021 - 12:08
सोझै वार्ताद्धारा खाद्यान्न चामल लिलाम वढावढ गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना (पुन: प्रकाशित मिति २०७८/०१/१९) PDF icon जरुरी सूचना Sunday, May 2, 2021 - 15:17
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 29, 2021 - 08:29
Invitation for Bids(2078/01/13) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:36
Invitation for Bid,First date of publication: 13th of Baisakh, 2078 PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना(2078/01/14) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:31
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) सू.न.पा. स्वास्थ्य शाखा Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:37
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:35
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:34
Invitation for Bid ( First date of Publication: 27th of Chaitra) Image icon सूचना Sunday, April 11, 2021 - 15:14
Operation of Registration camp for vital events registration, Social security and related complaint (Date of second Publication: 7th April 2021)) PDF icon Request for Proposal (सूचना) Thursday, April 8, 2021 - 14:47
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना Image icon सूचना Wednesday, April 7, 2021 - 10:31
दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (सू.न.पा स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना (दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा) Wednesday, April 7, 2021 - 09:56
Request For Sealed Quotation रद्ध गरिएको सम्बन्धमा (2077/12/23) Image icon सूचना (२०७७/१२/२३) Monday, April 5, 2021 - 11:34
शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 18:49
दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (सू.न.पा स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्ह्वान साथै नर्म्श सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना PDF icon सूचना Friday, March 12, 2021 - 12:51
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:58
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:56
अभिलेखीकरण तथा भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउनेबारेको अत्यन्त जरुरी सूचना!! Image icon सूचना Wednesday, March 10, 2021 - 11:03
अन्यथा भएकाले सच्याइएको बारेको सूचना Image icon सूचना Tuesday, March 9, 2021 - 17:25
सोझै वार्ताद्वारा खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना(पुन प्रकाशित मिति २०७७।११।२३) PDF icon सूचना Sunday, March 7, 2021 - 17:25
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाई ईलामको सूचना तथा नतिजाहरु PDF icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 15:09
Request for sealed quotation for operation of registration camp Image icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 11:19
प्लाष्टिक टनेलको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 2, 2021 - 10:36
प्रथम पत्रकाे नतिजा तथा परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना!!!! Image icon सूचना, Image icon सूचना Saturday, February 27, 2021 - 21:10
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (मिति-2077/11/11) PDF icon सूचना। Tuesday, February 23, 2021 - 13:42
टायर आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 12:59
न्यूनतम दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना । Tuesday, February 23, 2021 - 12:48
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (मिति 2077-11-10) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 11:08
प्रसुति/ सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि सामाग्री आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आवह्वानको सूचना Image icon सूचना Monday, February 22, 2021 - 18:05
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Sunday, February 21, 2021 - 17:28
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हव्ान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना र शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना टाँस गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराईदिनुहुन Image icon पत्र Friday, February 19, 2021 - 15:14
शिलबन्दी बोलपत्र पुनः आह्वान सम्बन्धी सूचना (2077/11/06) Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:16
Re-Invitation for Bid(2077/11/06) Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:14
न्यूनतम दररेटको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको । PDF icon सूचना, Image icon कार्वन कपि Wednesday, February 17, 2021 - 16:07
न्यूनतम दर रेट माग गरिएको सूचना(स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, February 16, 2021 - 10:48
दुध तथा दुग्ध पदार्थ,मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिनासंग आवद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीहरुबाट उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) आव्हान PDF icon नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना Monday, February 15, 2021 - 14:19
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:15
Re-Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:13
अन्तिम नतिजाकाे सूचना PDF icon सूचना Wednesday, February 10, 2021 - 17:15
निशुल्क आवशिय तालिमको सूचना।। बिस्तृत जानकारीका लागी ९८४५७६२४३५ जिज्ञासा गोले Image icon सूचना Sunday, February 7, 2021 - 11:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी सो को जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन Image icon पत्र Sunday, January 31, 2021 - 14:19
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना टाँस गरी सहयोग गरिदिनुहुन। PDF icon संचना Friday, January 29, 2021 - 17:50
शिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 29, 2021 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको बारेको सूचना टाँस गरी सो को जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन। Image icon पत्र, Image icon सूचना Thursday, January 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना र सच्याइएको सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन PDF icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 15:42
बिज्ञापन प्रकाशनको सूचना(शिक्षा शाखा) Image icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 09:56
अन्यथा भएकाले सच्याईएकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 18:01
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 17:22
भू-सेवाका कामहरु एक हप्ताको लागी बन्द रहने सूचना!! Image icon सूचना Monday, January 25, 2021 - 16:15
करारमा मेडिकल अधिकृत पदपूर्ति गर्ने सूचना!!!!!! Image icon सूचना Sunday, January 24, 2021 - 16:19
नगर सभा संचालन सम्बन्धमा PDF icon पत्र, PDF icon n1.pdf Wednesday, January 20, 2021 - 18:55
Invitation for Bids(2077/10/7) PDF icon सूचना Wednesday, January 20, 2021 - 16:02
स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा । Image icon स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा । Saturday, January 16, 2021 - 19:36
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 15, 2021 - 15:15
बिभिन्न निर्माण कार्यकालागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Image icon नागरिक दैनिक माघ १ मा प्रकाशित सूचनाको कटिङ, PDF icon कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना Wednesday, January 13, 2021 - 23:03
कृषि सेवा शाखाको सूचना PDF icon सूचना, PDF icon फारामहरु Thursday, December 31, 2020 - 16:31
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना टाँस गरी टाँस भएको जानकारी पठाइदिनुहुन PDF icon पत्र, PDF icon सूचना Tuesday, December 29, 2020 - 11:32
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Monday, December 28, 2020 - 12:59
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७७।०९।०३) PDF icon Asayako Suchana.pdf Friday, December 18, 2020 - 16:13
उद्यम विकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा PDF icon सूचना Thursday, December 10, 2020 - 10:46
परीक्षा संचालनबारेको सूचना PDF icon सूचना Saturday, December 5, 2020 - 09:21
अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सूचना Image icon सूचना Monday, November 30, 2020 - 13:07
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 29, 2020 - 11:50
उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा लिनेबारेको सूचना PDF icon सूचना, PDF icon फर्म Thursday, November 26, 2020 - 13:13
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:14
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:13
उपभोक्ता समितिबाट आयोजना सम्झौता गर्न आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि आयोजनाको रकम भुक्तानी लिन आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु। PDF icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 11:29
उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Friday, November 13, 2020 - 12:55
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा, कृषि सेवा शाखा PDF icon सूचना Friday, November 13, 2020 - 10:37
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी तेस्रो पटकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८ PDF icon सूचना Wednesday, November 4, 2020 - 11:03
मेडिकल अधिकृत(आठौं तह) को परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना Image icon 122038313_3572271799485839_4404440056940225355_o.jpg Thursday, October 22, 2020 - 12:02
Invitation for Bid(30th Aswin 2077) PDF icon सूचना Friday, October 16, 2020 - 00:00
अनमी चौथो तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा।। Image icon सूचना Thursday, October 15, 2020 - 19:35
सामाजिक परिचालक(पशु सेवा प्राविधिक)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।।। Image icon सूचना Sunday, October 11, 2020 - 00:00
परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना(अनमी चौथो तह) Image icon सूचना Friday, October 9, 2020 - 00:00
प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना।।। PDF icon सूचना Wednesday, October 7, 2020 - 12:55
सामाजिक परिचालक पशु सेवा प्राविधिककाे परीक्षा संचालनकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, October 6, 2020 - 00:00
माध्यमिक तहको बिज्ञानको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना Image icon सूचना Monday, October 5, 2020 - 00:00
बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:29
गाई प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:27
नतिजा प्रकाशनकाे सूचना।। Image icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 00:00
परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:41
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६) PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:40
आन्तरिक आय ठेक्का,दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Tuesday, September 22, 2020 - 16:46
सामाजिक परिचालक(पशु प्राविधिक) करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Sunday, September 20, 2020 - 15:18
बिज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, September 18, 2020 - 15:20
माग फाराम पेश गर्ने बारे सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै PDF icon पत्र, File माग फाराम Friday, September 18, 2020 - 10:57
करारमा पदपूर्ति गर्ने समबन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, September 8, 2020 - 00:00
Re-Invitation for Bids(21st Bhadra,2077) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, September 6, 2020 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 17:17
प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 12:30
ठेक्का खोलुवाको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 25, 2020 - 12:12
बैदेशिक रोजगार छात्रबृत्तिका लागी निबेदन दिनेबारेको सूचना PDF icon सूचना , PDF icon कार्यबिधि Monday, August 24, 2020 - 10:20
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्काको दरभाउ आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना , Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, August 20, 2020 - 14:19
तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता सूचीकरण सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना , PDF icon निबेदनको ढाँचा Thursday, August 20, 2020 - 13:54
Request For Quotation PDF icon Request For Quotation Sunday, August 16, 2020 - 14:21
वार्षिक योजना २०७६।०७७ PDF icon वार्षिक योजना 2076.077 Sunday, August 16, 2020 - 13:46
अनुदानमा उन्नत जातको गाई बितरण सम्बन्धी सूचना!!!!! PDF icon सूचना तथा निबेदनको ढाँचा Thursday, August 13, 2020 - 17:15
बन्दाबन्दी(LockDown) न्यूनतम सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी खुल्ने तथा आइतबारे बजार क्षेत्र खुला गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना!!! Image icon सूचना , Image icon सूचना Wednesday, August 12, 2020 - 11:39
Invitation for Bids, 9th August 2020 PDF icon सूचना Tuesday, August 11, 2020 - 16:11
सहकारी संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, August 5, 2020 - 16:32
प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना तथा फारामहरु Tuesday, August 4, 2020 - 10:59
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon ५.jpeg, Image icon ६.jpeg, Image icon ७.jpeg, Image icon ८.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 13:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon 3.jpeg, Image icon 2.jpeg, Image icon 1.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 12:53
आ.ब. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी दस्तावेजहरु PDF icon नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको अख्तियारी, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७, PDF icon रातो किताब २०७७।७८, PDF icon आ.ब. २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने योजना/कार्यक्रम/कृयाकलापगत बजेट वाँडफाँड, PDF icon राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान, PDF icon क्षेत्रगत व्यय अनुमान Wednesday, July 1, 2020 - 11:52
सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ Tuesday, June 30, 2020 - 16:46
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Image icon Flash १ र २ School Census अन्तर्गतको Electric Based को School level IEMIS तथ्यांक अद्यावधिकरण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धम, PDF icon IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Monday, June 8, 2020 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
बैकल्पिक प्रणालीबाट बिद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Sunday, June 7, 2020 - 18:51
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारेको सूचना,२०७७।०२।२० PDF icon सूचना Wednesday, June 3, 2020 - 11:15
सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:44
चियम उत्पादक,साना किसान,कृषि र चिया सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आव्हवान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:41
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
स्थगित दरभाउपत्र खोला सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 3, 2020 - 16:01
स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Monday, March 2, 2020 - 19:59
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको गठनको लागी सूचिकृत कृषकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना , Image icon नामवली, Image icon नामवली, Image icon नामवली Wednesday, February 19, 2020 - 16:43
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको सदस्यता हुनका लागी "सूचिकृत हुन" अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Friday, January 17, 2020 - 17:19
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, December 22, 2019 - 14:14
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
सामाजिक परिचालकको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, December 13, 2019 - 11:29
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
सामाजिक परिचालकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 24, 2019 - 16:22
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Tuesday, November 19, 2019 - 16:30
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना PDF icon अन्तिम लिखित नतिजा Friday, November 15, 2019 - 13:37
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा PDF icon एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा Sunday, November 10, 2019 - 10:47
सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) परियोजना Friday, November 8, 2019 - 15:25
लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Friday, November 8, 2019 - 11:31
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम लिखित नतिजा PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा Tuesday, November 5, 2019 - 12:03
लिखित नतिजा Image icon सहायक कम्प्युटर Saturday, November 2, 2019 - 19:00
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जिकरण विभागबाट सूचिकृत हुनुभएका एम.आइ. एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना!!! Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 18:53
कर्मचारी करारमा लिने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:45
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना Image icon सूचना Monday, October 21, 2019 - 13:18
कृषि सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा, Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:50
५०% अनुदानमा सिलपोलिन प्लाष्टिक बितरण सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:48
सबै प्रकारका तालिम गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड PDF icon सबै प्रकारका गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड - २०७६/७७ Thursday, October 17, 2019 - 12:49
कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ PDF icon कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (आ.ब. २०७६/७७ को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि) Thursday, October 17, 2019 - 12:42
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी "सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६" PDF icon सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ Thursday, October 17, 2019 - 11:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Microsoft Office document icon सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Tuesday, October 15, 2019 - 13:59
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा केन्द्रकालागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी जानकारी PDF icon पाठ्यक्रम र कार्यविवरण Friday, October 11, 2019 - 12:01
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र Saturday, August 3, 2019 - 13:15