FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारी

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
मेडिकल अधिकृत(आठौं तह) को परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना Image icon 122038313_3572271799485839_4404440056940225355_o.jpg Thursday, October 22, 2020 - 12:02
Invitation for Bid(30th Aswin 2077) PDF icon सूचना Friday, October 16, 2020 - 00:00
अनमी चौथो तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा।। Image icon सूचना Thursday, October 15, 2020 - 19:35
सामाजिक परिचालक(पशु सेवा प्राविधिक)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।।। Image icon सूचना Sunday, October 11, 2020 - 00:00
परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना(अनमी चौथो तह) Image icon सूचना Friday, October 9, 2020 - 00:00
प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना।।। PDF icon सूचना Wednesday, October 7, 2020 - 12:55
सामाजिक परिचालक पशु सेवा प्राविधिककाे परीक्षा संचालनकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, October 6, 2020 - 00:00
माध्यमिक तहको बिज्ञानको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना Image icon सूचना Monday, October 5, 2020 - 00:00
बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:29
गाई प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:27
नतिजा प्रकाशनकाे सूचना।। Image icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 00:00
परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:41
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६) PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:40
आन्तरिक आय ठेक्का,दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Tuesday, September 22, 2020 - 16:46
सामाजिक परिचालक(पशु प्राविधिक) करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Sunday, September 20, 2020 - 15:18
बिज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, September 18, 2020 - 15:20
माग फाराम पेश गर्ने बारे सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै PDF icon पत्र, File माग फाराम Friday, September 18, 2020 - 10:57
करारमा पदपूर्ति गर्ने समबन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, September 8, 2020 - 00:00
Re-Invitation for Bids(21st Bhadra,2077) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, September 6, 2020 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 17:17
प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 12:30
ठेक्का खोलुवाको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 25, 2020 - 12:12
बैदेशिक रोजगार छात्रबृत्तिका लागी निबेदन दिनेबारेको सूचना PDF icon सूचना , PDF icon कार्यबिधि Monday, August 24, 2020 - 10:20
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्काको दरभाउ आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना , Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, August 20, 2020 - 14:19
तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता सूचीकरण सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना , PDF icon निबेदनको ढाँचा Thursday, August 20, 2020 - 13:54
Request For Quotation PDF icon Request For Quotation Sunday, August 16, 2020 - 14:21
वार्षिक योजना २०७६।०७७ PDF icon वार्षिक योजना 2076.077 Sunday, August 16, 2020 - 13:46
अनुदानमा उन्नत जातको गाई बितरण सम्बन्धी सूचना!!!!! PDF icon सूचना तथा निबेदनको ढाँचा Thursday, August 13, 2020 - 17:15
बन्दाबन्दी(LockDown) न्यूनतम सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी खुल्ने तथा आइतबारे बजार क्षेत्र खुला गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना!!! Image icon सूचना , Image icon सूचना Wednesday, August 12, 2020 - 11:39
Invitation for Bids, 9th August 2020 PDF icon सूचना Tuesday, August 11, 2020 - 16:11
सहकारी संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, August 5, 2020 - 16:32
प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना तथा फारामहरु Tuesday, August 4, 2020 - 10:59
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon ५.jpeg, Image icon ६.jpeg, Image icon ७.jpeg, Image icon ८.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 13:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon 3.jpeg, Image icon 2.jpeg, Image icon 1.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 12:53
आ.ब. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी दस्तावेजहरु PDF icon नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको अख्तियारी, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७, PDF icon रातो किताब २०७७।७८, PDF icon आ.ब. २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने योजना/कार्यक्रम/कृयाकलापगत बजेट वाँडफाँड, PDF icon राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान, PDF icon क्षेत्रगत व्यय अनुमान Wednesday, July 1, 2020 - 11:52
सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ Tuesday, June 30, 2020 - 16:46
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Image icon Flash १ र २ School Census अन्तर्गतको Electric Based को School level IEMIS तथ्यांक अद्यावधिकरण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धम, PDF icon IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Monday, June 8, 2020 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
बैकल्पिक प्रणालीबाट बिद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Sunday, June 7, 2020 - 18:51
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारेको सूचना,२०७७।०२।२० PDF icon सूचना Wednesday, June 3, 2020 - 11:15
सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:44
चियम उत्पादक,साना किसान,कृषि र चिया सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आव्हवान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:41
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
स्थगित दरभाउपत्र खोला सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 3, 2020 - 16:01
स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Monday, March 2, 2020 - 19:59
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको गठनको लागी सूचिकृत कृषकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना , Image icon नामवली, Image icon नामवली, Image icon नामवली Wednesday, February 19, 2020 - 16:43
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको सदस्यता हुनका लागी "सूचिकृत हुन" अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Friday, January 17, 2020 - 17:19
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, December 22, 2019 - 14:14
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
सामाजिक परिचालकको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, December 13, 2019 - 11:29
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
सामाजिक परिचालकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 24, 2019 - 16:22
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Tuesday, November 19, 2019 - 16:30
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना PDF icon अन्तिम लिखित नतिजा Friday, November 15, 2019 - 13:37
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा PDF icon एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा Sunday, November 10, 2019 - 10:47
सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) परियोजना Friday, November 8, 2019 - 15:25
लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Friday, November 8, 2019 - 11:31
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम लिखित नतिजा PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा Tuesday, November 5, 2019 - 12:03
लिखित नतिजा Image icon सहायक कम्प्युटर Saturday, November 2, 2019 - 19:00
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जिकरण विभागबाट सूचिकृत हुनुभएका एम.आइ. एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना!!! Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 18:53
कर्मचारी करारमा लिने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:45
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना Image icon सूचना Monday, October 21, 2019 - 13:18
कृषि सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा, Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:50
५०% अनुदानमा सिलपोलिन प्लाष्टिक बितरण सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:48
सबै प्रकारका तालिम गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड PDF icon सबै प्रकारका गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड - २०७६/७७ Thursday, October 17, 2019 - 12:49
कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ PDF icon कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (आ.ब. २०७६/७७ को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि) Thursday, October 17, 2019 - 12:42
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी "सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६" PDF icon सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ Thursday, October 17, 2019 - 11:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Microsoft Office document icon सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Tuesday, October 15, 2019 - 13:59
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा केन्द्रकालागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी जानकारी PDF icon पाठ्यक्रम र कार्यविवरण Friday, October 11, 2019 - 12:01
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र Saturday, August 3, 2019 - 13:15