FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारी

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
Invitation for Bids(2077/06/25) Image icon सूचना Monday, October 11, 2021 - 12:43
MTMP PDF icon MTMP Tuesday, October 5, 2021 - 12:52
Invitation for Bid First date of publication: 1st of October, 2021 (15th of Ashwin, 2078) PDF icon सूचना Friday, October 1, 2021 - 15:57
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे Image icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 16:52
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)। PDF icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 09:08
ऐन संगालो Monday, September 27, 2021 - 09:05
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट Monday, September 27, 2021 - 09:02
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)।०४) PDF icon IMG_20210914_0027.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 10:14
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) Monday, September 13, 2021 - 11:34
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Monday, September 13, 2021 - 11:34
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२७) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना ।।। Sunday, September 12, 2021 - 16:24
बुद्ध मूर्तिको पेमा देखि तल्लो भागमा बुट्टा तथा रङरोकन गर्ने सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना PDF icon सूचना Thursday, September 9, 2021 - 10:14
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/०५/२०) Image icon सूचना Monday, September 6, 2021 - 09:56
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/१३) PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।। Sunday, August 29, 2021 - 16:07
सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका सम्पूर्ण बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने बैंकिङ्ग एवं वित्तीय सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना Image icon बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सूचना ।।। Sunday, August 29, 2021 - 15:24
Invitation for bids(2078-5-10) PDF icon सूचना Friday, August 27, 2021 - 10:29
दर भाउ पेश गर्ने बारेको पशु सेवा शाखाको सूचना!!!!! Image icon सूचना Tuesday, August 17, 2021 - 12:32
आ.व. ०७८।७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(२०७८।४।३१) PDF icon सूचना Sunday, August 15, 2021 - 12:01
दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।।। Image icon सूचना Wednesday, August 4, 2021 - 15:54
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०४/१७) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 3, 2021 - 10:26
मोटर साइकल मर्मतको शिलबन्दी बोलपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, August 1, 2021 - 17:33
हेभी सवारी चालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना!!!!!! Image icon सूचना Sunday, July 25, 2021 - 17:07
Lab Technicians को परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Image icon परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Friday, July 23, 2021 - 10:04
ह्याभी सवारी चालकको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Image icon सवारी चालकको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । Friday, July 23, 2021 - 10:03
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परिक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना Image icon परिक्षा सञ्चालन हुेन सम्बन्धी सूचना Friday, July 23, 2021 - 10:02
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा Image icon सूचना Tuesday, July 20, 2021 - 13:27
२ रोपनी खाली जग्गा भाडामा दिन इच्छुक महानुभावहरुले दररेट समेत उल्लेख गरी ७ दिन भित्र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन Image icon सूचना Sunday, July 18, 2021 - 15:06
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८ Tuesday, June 29, 2021 - 15:27
बारुण यन्त्र सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Sunday, June 27, 2021 - 09:17
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/०३/०८) Image icon करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।, Image icon सर्बेक्षकको संसोधित सूचना Wednesday, June 23, 2021 - 09:59
सूनपा क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुलाई,सहकारी संघ संस्थाहरुलाई र सामाजिक एवं सामुदायिक संघ संस्थाहरुलाई आ.व. ०७८।०७९ को कार्यक्रम तथा बजेट सूर्योदय नगरपालिकाको नवौं नगर सभामा अनिवार्य पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Friday, June 18, 2021 - 13:57
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति 2078/02/31) Image icon सूचना सम्बन्धमा Wednesday, June 16, 2021 - 15:44
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बनधमा सूचना (प्रकाशित मिति 2078/0231) Image icon सूचना Wednesday, June 16, 2021 - 15:31
नवौं नगर सभा अधिवेशनको (बैठकको कार्यसूचि सहित) सूचना सम्बन्धमा । मिति २०७८/०२/३१ PDF icon नवौं नगर सभाको सूचना सम्बन्धमा । Monday, June 14, 2021 - 17:05
Re-Invitation for Bid Image icon Re-Invitation for Bid (31st of Jestha,2078 14th of june, 2021) Monday, June 14, 2021 - 15:51
मैथिली भाषाका आदिकवि विद्यापतिको पूर्ण कदको शालिक निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।२४) Image icon सूचना Tuesday, June 8, 2021 - 10:45
नवौं नगर सभा अधिबेशनको सूचना र बैठकको कार्यसूची Image icon कार्यसूची, Image icon सूचना Sunday, June 6, 2021 - 21:11
Invitation for Bid, 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:22
Re-Invitation for Bid 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी दरभाउपत्र पून आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०२।०४) PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
सच्याई संशोधन गरिएको जरुरी सूचना ।(प्रकाशित मिति २०७८/०१/२१) PDF icon सूचना Tuesday, May 4, 2021 - 12:08
सोझै वार्ताद्धारा खाद्यान्न चामल लिलाम वढावढ गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना (पुन: प्रकाशित मिति २०७८/०१/१९) PDF icon जरुरी सूचना Sunday, May 2, 2021 - 15:17
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 29, 2021 - 08:29
Invitation for Bids(2078/01/13) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:36
Invitation for Bid,First date of publication: 13th of Baisakh, 2078 PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना(2078/01/14) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:31
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) सू.न.पा. स्वास्थ्य शाखा Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:37
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:35
करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०१/०९) Image icon सूचना Friday, April 23, 2021 - 11:34
Invitation for Bid ( First date of Publication: 27th of Chaitra) Image icon सूचना Sunday, April 11, 2021 - 15:14
Operation of Registration camp for vital events registration, Social security and related complaint (Date of second Publication: 7th April 2021)) PDF icon Request for Proposal (सूचना) Thursday, April 8, 2021 - 14:47
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना Image icon सूचना Wednesday, April 7, 2021 - 10:31
दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (सू.न.पा स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना (दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा) Wednesday, April 7, 2021 - 09:56
Request For Sealed Quotation रद्ध गरिएको सम्बन्धमा (2077/12/23) Image icon सूचना (२०७७/१२/२३) Monday, April 5, 2021 - 11:34
शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 18:49
दररेट पठाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (सू.न.पा स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्ह्वान साथै नर्म्श सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना PDF icon सूचना Friday, March 12, 2021 - 12:51
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:58
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:56
अभिलेखीकरण तथा भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउनेबारेको अत्यन्त जरुरी सूचना!! Image icon सूचना Wednesday, March 10, 2021 - 11:03
अन्यथा भएकाले सच्याइएको बारेको सूचना Image icon सूचना Tuesday, March 9, 2021 - 17:25
सोझै वार्ताद्वारा खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना(पुन प्रकाशित मिति २०७७।११।२३) PDF icon सूचना Sunday, March 7, 2021 - 17:25
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाई ईलामको सूचना तथा नतिजाहरु PDF icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 15:09
Request for sealed quotation for operation of registration camp Image icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 11:19
प्लाष्टिक टनेलको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 2, 2021 - 10:36
प्रथम पत्रकाे नतिजा तथा परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना!!!! Image icon सूचना, Image icon सूचना Saturday, February 27, 2021 - 21:10
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (मिति-2077/11/11) PDF icon सूचना। Tuesday, February 23, 2021 - 13:42
टायर आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 12:59
न्यूनतम दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना । Tuesday, February 23, 2021 - 12:48
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (मिति 2077-11-10) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 11:08
प्रसुति/ सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि सामाग्री आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आवह्वानको सूचना Image icon सूचना Monday, February 22, 2021 - 18:05
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Sunday, February 21, 2021 - 17:28
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हव्ान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना र शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना टाँस गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराईदिनुहुन Image icon पत्र Friday, February 19, 2021 - 15:14
शिलबन्दी बोलपत्र पुनः आह्वान सम्बन्धी सूचना (2077/11/06) Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:16
Re-Invitation for Bid(2077/11/06) Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:14
न्यूनतम दररेटको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको । PDF icon सूचना, Image icon कार्वन कपि Wednesday, February 17, 2021 - 16:07
न्यूनतम दर रेट माग गरिएको सूचना(स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, February 16, 2021 - 10:48
दुध तथा दुग्ध पदार्थ,मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याँङ्ग्रा पश्मिनासंग आवद्ध निजी फर्म तथा कम्पनीहरुबाट उत्पादन मूलक गठबन्धनको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) आव्हान PDF icon नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना Monday, February 15, 2021 - 14:19
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:15
Re-Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:13
अन्तिम नतिजाकाे सूचना PDF icon सूचना Wednesday, February 10, 2021 - 17:15
निशुल्क आवशिय तालिमको सूचना।। बिस्तृत जानकारीका लागी ९८४५७६२४३५ जिज्ञासा गोले Image icon सूचना Sunday, February 7, 2021 - 11:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी सो को जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन Image icon पत्र Sunday, January 31, 2021 - 14:19
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना टाँस गरी सहयोग गरिदिनुहुन। PDF icon संचना Friday, January 29, 2021 - 17:50
शिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 29, 2021 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको बारेको सूचना टाँस गरी सो को जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन। Image icon पत्र, Image icon सूचना Thursday, January 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना र सच्याइएको सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन PDF icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 15:42
बिज्ञापन प्रकाशनको सूचना(शिक्षा शाखा) Image icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 09:56
अन्यथा भएकाले सच्याईएकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 18:01
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 17:22
भू-सेवाका कामहरु एक हप्ताको लागी बन्द रहने सूचना!! Image icon सूचना Monday, January 25, 2021 - 16:15
करारमा मेडिकल अधिकृत पदपूर्ति गर्ने सूचना!!!!!! Image icon सूचना Sunday, January 24, 2021 - 16:19
नगर सभा संचालन सम्बन्धमा PDF icon पत्र, PDF icon n1.pdf Wednesday, January 20, 2021 - 18:55
Invitation for Bids(2077/10/7) PDF icon सूचना Wednesday, January 20, 2021 - 16:02
स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा । Image icon स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा । Saturday, January 16, 2021 - 19:36
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 15, 2021 - 15:15
बिभिन्न निर्माण कार्यकालागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Image icon नागरिक दैनिक माघ १ मा प्रकाशित सूचनाको कटिङ, PDF icon कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना Wednesday, January 13, 2021 - 23:03
नागरिक वडापत्र PDF icon नागरिक वडापत्र Sunday, January 3, 2021 - 16:49
कृषि सेवा शाखाको सूचना PDF icon सूचना, PDF icon फारामहरु Thursday, December 31, 2020 - 16:31
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना टाँस गरी टाँस भएको जानकारी पठाइदिनुहुन PDF icon पत्र, PDF icon सूचना Tuesday, December 29, 2020 - 11:32
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Monday, December 28, 2020 - 12:59
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७७।०९।०३) PDF icon Asayako Suchana.pdf Friday, December 18, 2020 - 16:13
उद्यम विकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा PDF icon सूचना Thursday, December 10, 2020 - 10:46
परीक्षा संचालनबारेको सूचना PDF icon सूचना Saturday, December 5, 2020 - 09:21
अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सूचना Image icon सूचना Monday, November 30, 2020 - 13:07
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 29, 2020 - 11:50
उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा लिनेबारेको सूचना PDF icon सूचना, PDF icon फर्म Thursday, November 26, 2020 - 13:13
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:14
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:13
उपभोक्ता समितिबाट आयोजना सम्झौता गर्न आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि आयोजनाको रकम भुक्तानी लिन आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु। PDF icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 11:29
उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Friday, November 13, 2020 - 12:55
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा, कृषि सेवा शाखा PDF icon सूचना Friday, November 13, 2020 - 10:37
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी तेस्रो पटकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८ PDF icon सूचना Wednesday, November 4, 2020 - 11:03
मेडिकल अधिकृत(आठौं तह) को परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना Image icon 122038313_3572271799485839_4404440056940225355_o.jpg Thursday, October 22, 2020 - 12:02
Invitation for Bid(30th Aswin 2077) PDF icon सूचना Friday, October 16, 2020 - 00:00
अनमी चौथो तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा।। Image icon सूचना Thursday, October 15, 2020 - 19:35
सामाजिक परिचालक(पशु सेवा प्राविधिक)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।।। Image icon सूचना Sunday, October 11, 2020 - 00:00
परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना(अनमी चौथो तह) Image icon सूचना Friday, October 9, 2020 - 00:00
प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना।।। PDF icon सूचना Wednesday, October 7, 2020 - 12:55
सामाजिक परिचालक पशु सेवा प्राविधिककाे परीक्षा संचालनकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, October 6, 2020 - 00:00
माध्यमिक तहको बिज्ञानको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना Image icon सूचना Monday, October 5, 2020 - 00:00
बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:29
गाई प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 16:27
नतिजा प्रकाशनकाे सूचना।। Image icon सूचना Sunday, October 4, 2020 - 00:00
परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:41
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६) PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:40
आन्तरिक आय ठेक्का,दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Tuesday, September 22, 2020 - 16:46
सामाजिक परिचालक(पशु प्राविधिक) करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Sunday, September 20, 2020 - 15:18
बिज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, September 18, 2020 - 15:20
माग फाराम पेश गर्ने बारे सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै PDF icon पत्र, File माग फाराम Friday, September 18, 2020 - 10:57
करारमा पदपूर्ति गर्ने समबन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, September 8, 2020 - 00:00
Re-Invitation for Bids(21st Bhadra,2077) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, September 6, 2020 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 17:17
प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 12:30
ठेक्का खोलुवाको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 25, 2020 - 12:12
बैदेशिक रोजगार छात्रबृत्तिका लागी निबेदन दिनेबारेको सूचना PDF icon सूचना , PDF icon कार्यबिधि Monday, August 24, 2020 - 10:20
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्काको दरभाउ आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना , Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, August 20, 2020 - 14:19
तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता सूचीकरण सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना , PDF icon निबेदनको ढाँचा Thursday, August 20, 2020 - 13:54
Request For Quotation PDF icon Request For Quotation Sunday, August 16, 2020 - 14:21
वार्षिक योजना २०७६।०७७ PDF icon वार्षिक योजना 2076.077 Sunday, August 16, 2020 - 13:46
अनुदानमा उन्नत जातको गाई बितरण सम्बन्धी सूचना!!!!! PDF icon सूचना तथा निबेदनको ढाँचा Thursday, August 13, 2020 - 17:15
बन्दाबन्दी(LockDown) न्यूनतम सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी खुल्ने तथा आइतबारे बजार क्षेत्र खुला गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना!!! Image icon सूचना , Image icon सूचना Wednesday, August 12, 2020 - 11:39
Invitation for Bids, 9th August 2020 PDF icon सूचना Tuesday, August 11, 2020 - 16:11
सहकारी संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, August 5, 2020 - 16:32
प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना तथा फारामहरु Tuesday, August 4, 2020 - 10:59
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon ५.jpeg, Image icon ६.jpeg, Image icon ७.jpeg, Image icon ८.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 13:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon 3.jpeg, Image icon 2.jpeg, Image icon 1.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 12:53
आ.ब. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी दस्तावेजहरु PDF icon नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको अख्तियारी, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७, PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७, PDF icon रातो किताब २०७७।७८, PDF icon आ.ब. २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने योजना/कार्यक्रम/कृयाकलापगत बजेट वाँडफाँड, PDF icon राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान, PDF icon क्षेत्रगत व्यय अनुमान Wednesday, July 1, 2020 - 11:52
सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ Tuesday, June 30, 2020 - 16:46
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Image icon Flash १ र २ School Census अन्तर्गतको Electric Based को School level IEMIS तथ्यांक अद्यावधिकरण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धम, PDF icon IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Monday, June 8, 2020 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
बैकल्पिक प्रणालीबाट बिद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Sunday, June 7, 2020 - 18:51
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारेको सूचना,२०७७।०२।२० PDF icon सूचना Wednesday, June 3, 2020 - 11:15
सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:44
चियम उत्पादक,साना किसान,कृषि र चिया सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आव्हवान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:41
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
स्थगित दरभाउपत्र खोला सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 3, 2020 - 16:01
स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Monday, March 2, 2020 - 19:59
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको गठनको लागी सूचिकृत कृषकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना , Image icon नामवली, Image icon नामवली, Image icon नामवली Wednesday, February 19, 2020 - 16:43
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको सदस्यता हुनका लागी "सूचिकृत हुन" अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Friday, January 17, 2020 - 17:19
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, December 22, 2019 - 14:14
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
सामाजिक परिचालकको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, December 13, 2019 - 11:29
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
सामाजिक परिचालकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 24, 2019 - 16:22
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Tuesday, November 19, 2019 - 16:30
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना PDF icon अन्तिम लिखित नतिजा Friday, November 15, 2019 - 13:37
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा PDF icon एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा Sunday, November 10, 2019 - 10:47
सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) परियोजना Friday, November 8, 2019 - 15:25
लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Friday, November 8, 2019 - 11:31
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम लिखित नतिजा PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा Tuesday, November 5, 2019 - 12:03
लिखित नतिजा Image icon सहायक कम्प्युटर Saturday, November 2, 2019 - 19:00
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जिकरण विभागबाट सूचिकृत हुनुभएका एम.आइ. एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना!!! Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 18:53
कर्मचारी करारमा लिने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:45
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना Image icon सूचना Monday, October 21, 2019 - 13:18
कृषि सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा, Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:50
५०% अनुदानमा सिलपोलिन प्लाष्टिक बितरण सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:48
सबै प्रकारका तालिम गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड PDF icon सबै प्रकारका गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड - २०७६/७७ Thursday, October 17, 2019 - 12:49
कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ PDF icon कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (आ.ब. २०७६/७७ को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि) Thursday, October 17, 2019 - 12:42
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी "सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६" PDF icon सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ Thursday, October 17, 2019 - 11:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Microsoft Office document icon सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Tuesday, October 15, 2019 - 13:59
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा केन्द्रकालागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी जानकारी PDF icon पाठ्यक्रम र कार्यविवरण Friday, October 11, 2019 - 12:01
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र Saturday, August 3, 2019 - 13:15