FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
मैथिली भाषाका आदिकवि विद्यापतिको पूर्ण कदको शालिक निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।२४) Image icon सूचना Tuesday, June 8, 2021 - 10:45
Invitation for Bid, 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:22
Re-Invitation for Bid 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी दरभाउपत्र पून आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०२।०४) PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 29, 2021 - 08:29
Invitation for Bids(2078/01/13) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:36
Invitation for Bid,First date of publication: 13th of Baisakh, 2078 PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना(2078/01/14) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:31
Invitation for Bid ( First date of Publication: 27th of Chaitra) Image icon सूचना Sunday, April 11, 2021 - 15:14
Operation of Registration camp for vital events registration, Social security and related complaint (Date of second Publication: 7th April 2021)) PDF icon Request for Proposal (सूचना) Thursday, April 8, 2021 - 14:47
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना Image icon सूचना Wednesday, April 7, 2021 - 10:31
Request For Sealed Quotation रद्ध गरिएको सम्बन्धमा (2077/12/23) Image icon सूचना (२०७७/१२/२३) Monday, April 5, 2021 - 11:34
शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 18:49
शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्ह्वान साथै नर्म्श सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना PDF icon सूचना Friday, March 12, 2021 - 12:51
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:58
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:56
अन्यथा भएकाले सच्याइएको बारेको सूचना Image icon सूचना Tuesday, March 9, 2021 - 17:25
सोझै वार्ताद्वारा खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना(पुन प्रकाशित मिति २०७७।११।२३) PDF icon सूचना Sunday, March 7, 2021 - 17:25
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाई ईलामको सूचना तथा नतिजाहरु PDF icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 15:09
Request for sealed quotation for operation of registration camp Image icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 11:19
प्लाष्टिक टनेलको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 2, 2021 - 10:36
टायर आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 12:59
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (मिति 2077-11-10) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 11:08
प्रसुति/ सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि सामाग्री आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आवह्वानको सूचना Image icon सूचना Monday, February 22, 2021 - 18:05
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Sunday, February 21, 2021 - 17:28
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हव्ान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना र शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना टाँस गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराईदिनुहुन Image icon पत्र Friday, February 19, 2021 - 15:14
शिलबन्दी बोलपत्र पुनः आह्वान सम्बन्धी सूचना (2077/11/06) Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:16
Re-Invitation for Bid(2077/11/06) Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:14
न्यूनतम दर रेट माग गरिएको सूचना(स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, February 16, 2021 - 10:48
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:15
Re-Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:13
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी सो को जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन Image icon पत्र Sunday, January 31, 2021 - 14:19
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना टाँस गरी सहयोग गरिदिनुहुन। PDF icon संचना Friday, January 29, 2021 - 17:50
शिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 29, 2021 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको बारेको सूचना टाँस गरी सो को जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन। Image icon पत्र, Image icon सूचना Thursday, January 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना र सच्याइएको सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन PDF icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 15:42
अन्यथा भएकाले सच्याईएकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 18:01
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 17:22
Invitation for Bids(2077/10/7) PDF icon सूचना Wednesday, January 20, 2021 - 16:02
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 15, 2021 - 15:15
बिभिन्न निर्माण कार्यकालागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Image icon नागरिक दैनिक माघ १ मा प्रकाशित सूचनाको कटिङ, PDF icon कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना Wednesday, January 13, 2021 - 23:03
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना टाँस गरी टाँस भएको जानकारी पठाइदिनुहुन PDF icon पत्र, PDF icon सूचना Tuesday, December 29, 2020 - 11:32
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Monday, December 28, 2020 - 12:59
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७७।०९।०३) PDF icon Asayako Suchana.pdf Friday, December 18, 2020 - 16:13
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 29, 2020 - 11:50
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:14
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:13
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी तेस्रो पटकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८ PDF icon सूचना Wednesday, November 4, 2020 - 11:03
Invitation for Bid(30th Aswin 2077) PDF icon सूचना Friday, October 16, 2020 - 00:00
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६) PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:40
आन्तरिक आय ठेक्का,दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Tuesday, September 22, 2020 - 16:46
Re-Invitation for Bids(21st Bhadra,2077) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, September 6, 2020 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 17:17
ठेक्का खोलुवाको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 25, 2020 - 12:12
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्काको दरभाउ आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना , Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, August 20, 2020 - 14:19
Request For Quotation PDF icon Request For Quotation Sunday, August 16, 2020 - 14:21
Invitation for Bids, 9th August 2020 PDF icon सूचना Tuesday, August 11, 2020 - 16:11
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon ५.jpeg, Image icon ६.jpeg, Image icon ७.jpeg, Image icon ८.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 13:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon 3.jpeg, Image icon 2.jpeg, Image icon 1.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 12:53
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15