FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

 • Body:
 • Body:
 • Body:

  परियोजनाबारे संक्षिप्त जानकारी

   

     
     
     
     
     
     
     
     
   

   

 • Body:

  हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा (Inspire2Care) कार्यक्रमको उद्देश्य  स्थानीय तहहरुसँगको लागत साझेदारी तथा स्थानीय तहहरुको नेतृत्वमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको  सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरी  सेवाको पहुँच र उपभोगमा बृद्धि गर्दैै अपाङ्गता हुनबाट बालबालिकालाई जोगाउनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदायमैै पुनस्र्थापना गरी तिनको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउनु  हो । यस कार्यक्रमले सूर्योदय नगरपालिका तथा करुणा फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीबाट  स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा प्रदान गर्ने क्षमता र गुणस्तरमा सुधार गर्दै मोबाईल फोन प्रविधि समेतको प्रयोग गरेर प्रजनन उमेरका महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला एवं दश वर्र्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्षरूपमा र समुदायका अन्य व्यक्तिलाई अप्रत्यक्षरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी यस कार्यक्रमले विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकास गरेको समुदायमा आधारीत पुनस्र्थापना प्रणाली अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनको परिवारलाई सेवा प्रदान गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ ।  हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा (Inspire2Care) कार्यक्रम लक्षित वर्गको सहभागिता एवं सहयोगमा तयार भएको तथा सूर्योदय नगरपालिकाद्वारा संचालित कार्यक्रम हो ।

 • Body:

  १. कार्यक्रमको पृष्ठभूमी

 • Body:

 • Body: