FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समितिबाट आयोजना सम्झौता गर्न आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि आयोजनाको रकम भुक्तानी लिन आँउदा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु।

document: 
AttachmentSize
PDF icon सूचना723.96 KB