FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

स्वीकृत मिति: 
२०७८/०६/०७
प्रमाणिकरण मिति: 
२०७८/०६/०७
राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
7
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
२०७८/०६/०८