FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

स्वीकृत मिति: 
2076/03/31
प्रमाणिकरण मिति: 
2076/03/31
राजपत्रको खण्ड: 
3
राजपत्रको संख्या: 
3
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
2076/05/30