FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको श्रमिक दस्ता (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६

सूर्योदय नगरपालिकाको श्रमिक दस्ता  (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

राजपत्रको खण्ड: 
3
राजपत्रको संख्या: 
4