FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७८

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

स्वीकृत मिति: 
२०७८/०५/०३
प्रमाणिकरण मिति: 
२०७८/०५/०३
राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
6
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
२०७८/०५/०४