FAQs Complain Problems

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७८

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
3
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
2078/03/14