FAQs Complain Problems

निर्मल ढुंगाना

Email: 
dhungana.nirmal7@gmail.com

Ward No:

सेवा:

प्राविधिक/अप्राविधिक: 
प्राविधिक
Name (English): 
Nirmal Dhungana
प्रदेश: 
प्रदेश नं १
जिल्ला: 
ईलाम
स्थानीय तहको प्रकार: 
नगरपालिका
वडा नं: 
१३
Active: 
No
सेवाको प्रकार: 
करार (निश्चित अवधिको)
Weight: 
0