FAQs Complain Problems

घटना दर्ता टोकन

व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नका लागि तलको लिङ्कमा गई आफ्नो विवरण भर्नुहोस् । 

सिष्टमले दिएको टोकन नं लिएर  ३० दिन भित्र म्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । 

घटना दर्ता लिङ्क