FAQs Complain Problems

आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा नियमावलि (तेस्रो संसोधन) २०७८

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

स्वीकृत मिति: 
२०७८/१०/०९
प्रमाणिकरण मिति: 
२०७८/१०/०९
राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
12
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
२०७८/१०/१०