FAQs Complain Problems

कार्य विवरण- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Description: 
-
-नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई कामकाज गर्ने
-
-
Weight: 
0