FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

शिक्षा क्षेत्रका सूचनाहरु

 1. प्रारम्भीक वालविकास केन्द्रहरुको विवरण
 2. संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण
 3. विशेष कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विवरण
 4. शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको विवरण
 5. संस्थागत विद्यालयको अनुमति सम्बन्धी विवरण
 6. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धी विवरण
 7. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरुको विवरण
 8. गाभिएका र वन्द भएका विद्यालय र तिनको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 9. नगर शिक्षा समिति सम्बन्धी विवरण
 10. विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धि विवरण
 11. सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक सम्पत्ति (भवन/जग्गा) सम्बन्धी विवरण
 12. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुको दरवन्दी विवरण तथा पुर्तिको अवस्था
 13. विद्यालय नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनको अवस्था
 14. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 15. आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 16. सिकाई उपलव्धी सम्बन्धी विवरण
 17. विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन नियमन सम्बन्धी विवरण
 18. स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सम्बन्धी विवरण
 19. विद्यालयको आय लेखा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण
 20. शिक्षक/कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी विवरण
 21. अतिरिक्त कृयाकलाप
 22. शैक्षिक क्यालेण्डर
 23. विद्यूतीय हाजिरी व्यवस्थापन
 24. प्रविधि मैत्री कक्षा सञ्चालनको अवस्था
 25. निकासा विवरण
 26. शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा साझेदारहरु
 27. विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण

सामुदायिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापकहरुको विवरण

क्र.स  विद्यालयको नाम ठेगाना प्र.अ.को नाम थर  सम्पर्क नं. सञ्चालित कक्षा कैफियत
श्री अंशुवर्मा आ.वि. सू.न.पा.-४ इलाम बलराम रिजाल  ९८४२६३५३४६ १-५  
श्री अम्लिसे आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम इन्दिरा काफ्ले  ९८४२७१५४५४ १-4  
श्री आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-१० (याङ) इलाम मनकुमारी लिम्बु  ९८६२६००३३३ १-५  
श्री आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-८ (कजेनी) इलाम मदन कुमार भट्टराई ९८४२७२९२५० १-८  
श्री कञ्चनजङ्घा आ.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम तारा कुमारी सार्की ९८४२७६९४०९ १-३  
श्री करफोक विद्या मन्दिर सू.न.पा.-१२ इलाम डम्बर बहादुर कटुवाल ९८४२६३६७०७ १-१२  
श्री कृष्ण आ.वि. सू.न.पा. ११ रिना राई  ९८६९०१३२११ 1-5  
श्री कृष्णाश्रम मा.वि. सू.न.पा. ०७ इलाम देव कुमार दाहाल ९८४२७२५३२१ १-१२  
श्री केराबारी आ.वि सू.न.पा ११ इलाम  हस्त बहादुर भण्डारी  ९८४१८१८०१७ १-८  
१० श्री गणेश्वरी मा.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम हासिम हुसेन  ९८०६०५५००२ १-१०  
११ श्री गोरख आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम कृष्ण बहादुर तामाङ्ग  ९८४२७३९५८३ १-८  
१२ श्री चन्द्रकला आ.वि. सू.न.पा.-०१ इलाम भिम बहादुर लिम्वु  ९७४२६१८९४३ १-५  
१३ श्री चन्द्रोदय आ.वि.सू.न.पा.-५ इलाम चन्द्र प्रसाद घिमिरे  ९८६०५२८४६० १-५  
१४ श्री जनक मा.वि. सू.न.पा.-४ इलाम युवराज पोख्रेल  ९८४२७८०९४३ १-१२  
१५ श्री जिमीखाँद आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम इन्द्रलाल अधिकारी ९८४२६२७३७५ १-५  
१६ श्री ज्ञानोदय आ.वि. सू.न.पा.- 13 इलाम शुशिल पौडेल ९८२४९३८८४८ १-५  
१७ श्री ज्योति मा.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम तारा प्रसाद कट्टेल  ९८४२६४६१७१ १-१२  
१८ श्री त्रिभुवन आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम भोलानाथ आचार्य  ९८४२६३३६४६ १-५  
१९ श्री दियालो आ.वि. सू.न.पा.- ०९ इलाम अविन्द्र लामा ९८४१८१७४०४ १-८  
२० श्री दुर्गा भवानी आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम तारा कुमारी सुवेदी  ९८४४६१३८३८ १-५  
२१ श्री नमुना बाल मन्दिर आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम पुण्यिशिला शर्मा  ९८४२६५३५७६ १-३  
२२ श्री नवज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०७ इलाम मोहन प्रसाद कट्टेल  ९८४२७६८९८८ १-५  
२३ श्री पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम पुष्पलाल अधिकारी ९८४२७६५२१९ १-५  
२४ श्री पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-६ इलाम  पदम प्रसाद पौडेल  ९८१४९९०८१८ 1-5  
२५ श्री पदम आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम जीवनाथ आचार्य  ९८४२६५७६३२ १-८  
२६ श्री पाथीभरा आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम इन्द्रदीप राई ९८४२७४०३५२ १-५  
२७ श्री पुण्यस्मारिका आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम डिल्लीराम पौडेल  ९८४२७७८४५० १-८  
२८ श्री फिक्कल मा.वि. सू.न.पा.- १० इलाम गंगा बहादुर महत ९८५२६८०३१० १-१२  
२९ श्री बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम कमलकान्त पौडेल ९८४२६६२०३७ १-५  
३० श्री बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१४ सिम्ले इलाम रविन नेपाल  ९८२४०९३२०७ १-३  
३१ श्री बालविकास आ.वि. सू.न.पा.- ६ इलाम पूर्णभक्त पोख्रेल  ९७४२६०५७६० १-५  
३२ श्री बुढानिलकण्ठ आ.वि. सू.न.पा.-८ इलाम मनकुमारी रिजाल ९८४२७७६२८० १-५  
३३ श्री बुद्ध मा.वि. सू.न.पा.-१४ इलाम गणेश प्रसाद पौडेल  ९७४२६१३१०९ १-१०  
३४ श्री बौद्ध आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम प्रमिला भट्टराई ९८६०५१६४३९ १-५  
३५ श्री बौद्धधाम मा.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम किरण मोक्तान ९८४४६६९१३० १-१२  
३६ श्री भगवती आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम धनकुमार प्रधान  ९८४२६२७३२९ १-५  
३७ श्री भवानी आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम निर्मल कुमार चाम्लिङ्ग (राई) ९८४४६२७६६१ १-५  
३८ श्री भाग्योदय आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम तेजराज आचार्य  ९८४२६४७१०० १-५  
३९ श्री भानुभक्त आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम गणेश प्रधान  ९८६९३८३६१५ १-३  
४० श्री भिम ज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम तीर्थराज खतिवडा  ९८४२६२६५४५ १-५  
४१ श्री महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम कुविर तामाङ्ग ९८४२७६५१२६ 1-5  
४२ श्री महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०४ इलाम युवराज राई ९८४२६४१७३९ १-५  
४३ श्री महेन्द्रोदय आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम केशव मोक्तान  ९८१७९५५४०८ १-५  
४४ श्री मालुम आ.वि. सू.न.पा.- ८ इलाम इशु पराजुली  ९८४२६८४०९७ १-५  
४५ श्री मेची मा.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम उदाई राई ९८६२७४६३८८ १-१०  
४६ श्री रत्न सुधार आ.वि. सू.न.पा. ३ इलाम ढाकानाथ घिमिरे ९७४२६०७९७८ १-५  
४७ श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०४ इलाम गोर्कण रिजाल  ९८४२७२६६७० १-५  
४८ श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-१० इलाम श्यामकुमार राई ९८४२७२२३१४ १-५   
४९ श्री राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-९ इलाम बुद्धिमान राई ९८६६४२०६०९  १-८  
५० श्री लक्ष्मी राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम भीम बहादुर थापा  ९८१५०५७६६८ १-५  
५१ श्री विरेन्द्र मा.वि. सू.न.पा.-११ इलाम दल बहादुर सापकोटा ९७४२६०६८०१ १-१०  
५२ श्री विष्णुज्योति आ.वि. सू.न.पा.- ९ इलाम संगिता घिमिरे ९७४२६०३७७७ १-५  
५३ श्री शान्त मा.वि. आ.वि. सू.न.पा.- ०३ इलाम गोविन्द प्रसाद लुइटेल  ९८१४०८७७८८ १-८  
५४ श्री शान्तिधारा आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम हेम कुमार क्षत्रि ९८०८५९३८०४ १-५  
५५ श्री शारदा आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम बुद्धराज थापा  ९८४२६३५७९२ १-५  
५६ श्री समालबुङ मा.वि. सू.न.पा.-०५ इलाम नरेन्द्र खत्री ९८४२७२०१९९ १-१०  
५७ श्री सरस्वती आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम अशोक खत्री  ९८६२६९१५३२ १-५  
५८ श्री सरस्वती निवास आ.वि सू.न.पा.-०६  पुष्पलाल गजुरेल  ९८४२६६३५१७ १-८  
५९ श्री सरस्वती मा.वि. सू.न.पा. -१४ इलाम भक्ति प्रसाद भट्टराई ९८४४६८७०२८ १-१०  
६० श्री सार्वजनिक आ.वि. सू.न.पा.-०२ इलाम शेर बहादुर तामाङ्ग ९८४२७६५२१४ १-८  
६१ श्री सिद्ध आ.वि. सू.न.पा. ०८ इलाम तुलाराम प्रधान  ९८४२६४६४५७ १-५  
६२ श्री सिद्धदेवी आ.वि. सू.न.पा. १ इलाम वीरबहादुर लिम्बु  ९८१६०७८७३० १-५  
६३ श्री सिहदेवी मा.वि. सू.न.पा. ०१ इलाम हेमबहादुर साँवा ९८४२६९४२८८ १-१०  
६४ श्री हिमालय मा.वि सू.न.पा. ०१ इलाम नित्यानन्द सापकोटा ९८४२६५२११६ १-१२  
६५ उर्गेन छोईलिङ्ग गुम्बा  सोनाम योल्मु  ९८४२०१००७० 1-5  

 

 

संस्थागत विद्यालयहरु तथा प्राचार्यहरुको विवरण

क्र.स  विद्यालयको नाम ठेगाना प्राचार्यको नाम थर  सम्पर्क नं. सञ्चालित कक्षा कैफियत
अन्तु एकाडेमी  टेकु पुलामी  9814981144,   9862608788 1-10 नर्सरी समेत 
अरुणोदय आवाशिय मा.वि.  हिमाल भट्टराई ९८२३२२००२१,  ९८१७९५५२११ 1-10 नर्सरी समेत 
इभरल्याण्ड नेसनल एकाडेमी सू.न.पा.- १०  प्रकाश भक्तराज  027-540202,  9852680502 1-12 नर्सरी समेत 
इस्ट पोइन्ट इङ्गलिस स्कूल  निमालमु यल्मु ९८५२६६४०२४ 1-10 नर्सरी समेत 
कटुसे नमुना  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१४ मेघनाथ अधिकारी  9863620905 1-8 नर्सरी समेत 
गोल्डेन फ्यूचर गार्डेन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -७ किशोर राई ९८५२६२४३९५ 1-10 नर्सरी समेत 
गोल्डेन हेभन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -५ चन्द्र प्रसाद लिम्बु  ९७४२६७०४२९ 1-8 नर्सरी समेत 
ग्लोरियस इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. - उमेश राई 9863387305,  9814904640 1-५ नर्सरी समेत 
चन्द्रोदय इङ्गलिस वोर्डिङ्ग स्कूल  लोक बहादुर राई ९८४२७८२८७२ 1-5 नर्सरी समेत 
१० चिल्ड्रेन गार्डेन इङ्गलिस स्कुल  सुनिता खत्रि राई ९८०४९३८०६७ १-५ नर्सरी समेत 
११ ज्ञानविज्ञान बालागुरु इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. - तपन जिम्बा तामाङ्ग ९८१५९५२५५५ 1-५ नर्सरी समेत 
१२ टि गार्डेन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -०८ तेजेन्द्र तामाङ्ग  ०२७ ५४०३८४,  ९८४२७०१२५३ 1-10 नर्सरी समेत 
१३ नर्वदा कल्याण इङ्गलिस बोर्डिङ्ग स्कुल  सफल राई ९८१४०३६३५२ 1-10 नर्सरी समेत 
१४ न्यू वल्ड  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -९  रगुन गुरुङ्ग ९८४२६३५७१५ 1-10 नर्सरी समेत 
१५ पञ्चकन्या आवासिय मा.वि.  सू.न.पा. -१० विमल प्रधान  27540192 1-10 नर्सरी समेत 
१६ पशुपति नेशनल एकाडेमी  सू.न.पा. -२ रिगेन राई ९८४२६४७४४९ 1-10 नर्सरी समेत 
१७ पाथिभरा  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१० जीवन शर्मा  ९८४१४२५४२६ 1-8 नर्सरी समेत 
१८ पिसल्यान्ड  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -11 मिना कुमारी श्रेष्ठ ९८५२६६८०२१ 1-10 नर्सरी समेत 
१९ भाग्योदय ईङ्गलिस स्कुल  लक्ष्मण अर्याल  ९८४२७६८१४ 1-8 नर्सरी समेत 
२० मयुमाइ  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -1 सविता लिम्बु  9818012036,  9841285245 1-8 नर्सरी समेत 
२१ मेरीगोल्ड  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -12 दीपक गुरुङ्ग  9816035680 1-7 नर्सरी समेत 
२२ मोर्डन  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -10 दिनेश घिसिङ्ग 9842627149 1-8 नर्सरी समेत 
२३ रोजमेरी  इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१० ओमनाथ प्रधान  9817967105 9842714904 1-10 नर्सरी समेत 
२४ विद्या मन्दिर इङ्गलिस वोर्डिङ्ग स्कूल सू.न.पा. ४ सुरज तामाङ्ग  9744077526 9742690871 9862758407 1-8 नर्सरी समेत 
२५ शान्ति विद्या मन्दिर इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -११ पूर्ण बहादुर राई ९८४१६४८८३१ 1-5 नर्सरी समेत 
२६ सनराइज इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१० प्रेम खतिवडा  027540264 9862630000 1-1२ नर्सरी समेत 
२७ साई ज्योति इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१० रंजित श्रेष्ठ 9842652761 9852652761 1-10 नर्सरी समेत 
२८ सिद्धार्थ इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. - कर्ण पुर्कुटी     नर्सरी समेत 
२९ सुसुम्ना इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -2 शिला सुव्वा  027550157 9843757931 1-8 नर्सरी समेत 
३० स्टेप इन एजुकेशन फाउन्डेशन सू.न.पा. -१० निङमा तामाङ्ग ९८१४९६४४७५ 1-8 नर्सरी समेत 
३१ स्नोभ्यू इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१२ सेवन्ता न्योपाने  027690313 9842776169 1-8 नर्सरी समेत 
३२ हेरोहल एकाडेमी सू.न.पा. ९ डिकि गूरुङ्ग 9804911790 9842715683 1-10 नर्सरी समेत 
३३ होली एन्जल इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -९ मनिक चौधरी  9816989700 9842600000 1-5 नर्सरी समेत 

 

 

सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको विवरण

क्र.स  सामुदायिक सिकाई केन्द्रको नाम ठेगाना अध्यक्षको नाम थर  सम्पर्क नं. सामुदायिक परिचालक सम्पर्क नं. कैफियत
सूर्योदय सामुदायीक सिकाई केन्द्र  राजकुमार रिजाल  ९८४२६३५०९१ कृतिका गौतम ९८१५९३८३६९  
स्वलम्वन सामुदायीक सिकाई केन्द्र  अशोक कुमार बस्नेत  ९८५२६८१४७० सोम कुमारी राई ९८४२६६१३९८  
हातेमालो सामुदायिक सिकाई केन्द्र  मनोज सुव्वा  ९८४२६४०३८० खेम कुमारी सञ्जेल ९८०६०३२१७१  

 

 

प्रथम चौमासिक अवधिको तलव भत्ता निकासा सम्बन्धी विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

२०७६/७७ को प्रथम चौमासिक विद्यालय निकासा विवरण

शिक्षक तलव विस्तृत विवरण

विद्यालय कर्मचारी निकासा विवरण

वाल शिक्षक तलव निकासा विवरण

 

 

 

शाखाबाट गरिएका परिपत्रहरु

शिक्षा-परिपत्र

 

 

 

 

 

विद्युतीय शैक्षिक सामाग्रीहरु