Staff

Photo पेशल पोखरेल लेखा अधिकृत Section Email Phone
Rajendra Bhattarai Executive Officer
पेशल पोखरेल लेखा अधिकृत
डिल्लीराम सुवेदी सव.इन्जिनियर
राजेश योञ्जन सव.इन्जिनियर
हरि प्रसाद गुरागाँई खरिदार
निरज तामाङ कम्प्युटर अपरेटर
टंक बहादुर राई खरिदार